Kies je favoriete radiostation

Dossiers

Oostenrijk: Geen uitrol DAB voor 2015

DAB

Oostenrijk blijft waarschijnlijk tot tenminste 2015 een witte vlek als het om digitale etherradio gaat. Mediaregulator KommAustria heeft nieuwe beleidsregels opgesteld voor digitale uitzendingen. Hierin staat echter dat KommAustria geen plannen heeft om licenties voor DAB uit te gaan geven. Deze verordening treedt op 1 mei 2013 in werking en lopen tot april 2015.

Oostenrijk: Geen uitrol DAB voor 2015 DAB is in Oostenrijk nog nooit verder gekomen dan testuitzendingen. Tot en met 2008 werd er bijna 10 jaar lang in Wenen en Innsbruck getest met de oude MP2-standaard.

Naar aanleiding van het succes in Zwitserland en de versnelde uitrol in Duitsland besloot KommAustria in juni 2012 te peilen of er voldoende interesse is voor DAB+ in Oostenrijk. Er kwam een groot aantal aanvragen van zowel bestaande commerciële radiostations als nieuwe partijen binnen. Maar volgens de mediaregulator bleek na beoordeling het minimaal benodigde aantal net niet gehaald te zijn. Ongeveer een derde van de ingediende plannen bleek economisch niet haalbaar te zijn.

KommAustria besloot de plannen voor de uitrol van DAB voorlopig in de ijskast te parkeren. Dit tot groot ongenoegen van voorstanders van DAB. Boze tongen beweren dan ook dat de mediaregulator is gezwicht voor de lobby van de publieke omroep ORF, de landelijke commerciële zender Kronehit en de grote commerciële regionale radiozenders Antenne Kärnten en Antenne Steiermark. Zij zouden de huidige radiomarkt het liefst op slot houden om verdere concurrentie te voorkomen.

Als gevolg van het besluit van KommAustria werd in november de vereniging “Digitalradio Österreich” opgericht met als doel om DAB toch van de grond te krijgen. Maar veel heeft de lobby van deze vereniging nog niet opgeleverd.

Afgelopen week kwam KommAustria met een voorstel voor nieuwe beleidsregels voor digitale uitzendingen. Hierin staat concreet dat de mediaregulator geen plannen heeft om licenties voor DAB uit te gaan geven. Enige uitzondering is als een partij komt die drie vierde van een multiplex weet te vullen en met een goed onderbouwd financieel plan komt. De nieuwe verordening gaat 1 mei in en loopt tot eind april 2015. [RS/Radio.NL]

Gerelateerde Artikelen