Kies je favoriete radiostation

Dossiers

Het sprookje is uit...

Columns

Voor mij is het nieuwe jaar begonnen met de mededeling dat de plaatselijke programmaraad geen belangstelling heeft voor de plannen die ik heb ingediend voor de opzet van een nieuwe commerciële radiozender. Nu is het een bekend verschijnsel dat tegenslag iemand sterker maakt en zo lijkt het ook in mijn geval te zijn. Ik heb alweer allerlei nieuwe plannen gereed om mijzelf op het gebied van de media in het algemeen en de radio in het bijzonder, verder te ontplooien. De aanwezigheid van een privé-leven of vrije tijd in welke vorm dan ook lijken voor de komende tijd even tot het verleden te behoren. Maar goed, er kan pas geoogst worden nadat er eerst flink is gezaaid, nietwaar?

Maar hoewel mijn sprookje door de, mijns inziens wat te arrogante houding, van de programmaraad voorlopig even uit lijkt te zijn (ik zeg met nadruk "lijkt") constateer ik dat er wel meer sprookjes de laatste weken uit zijn geraakt. Diverse kaarsjes in omroepland zijn gedoofd en ik denk dat dit een zorgelijke ontwikkeling is. Zo besloten de landelijk opererende radiozenders Q - The Beat en Love Radio beiden om de uitzendingen eind vorige maand te staken. De regionale commerciële zender Radio Monique uit IJmuiden deed hetzelfde. Allemaal omdat ze tot de conclusie waren gekomen dat er op dit moment even geen brood viel te verdienen in de commerciële omroep.

Voornaamste reden daarvan is voor deze zenders het gebrek aan een goede FM-frequentie voor het beoogde verzorgingsgebied. En dan komen we toch weer bij de overheid terecht, vrees ik. Diezelfde overheid die op lokaal niveau al onvoldoende doet voor de publieke omroepen, laat het nu ook bij de commerciëlen afweten. Okee, die omroepen zijn aan zichzelf overgeleverd, dat was altijd al zo. Maar je mag wel verwachten dat ze een eerlijke kans krijgen om zich te bewijzen. Een transportonderneming gaat failliet als er geen wegen zijn om te berijden en een omroep kan niet zonder een goede frequentie. Dat is overigens voorlopig ook de enige reden waarom mijn eigen initiatief nog niet van de grond komt.

Het wil er bij mij nog steeds niet in dat we, met de fantastische kennis die we op technologisch gebied in de loop der jaren hebben opgebouwd, niet in staat zijn de radio opnieuw uit te vinden, maar dan zo dat er veel meer frequenties beschikbaar zijn. We hebben een FM-systeem en daar is de ruimte beperkt. Maar ik herinner me nog de computer van een jaar of twaalf geleden. Toen ik destijds mijn eerste pc aanschafte, zat er standaard een vaste schijf in met een capaciteit van 40 megabyte. Ik was al heel trots toen ik die na twee jaar had uitgebreid naar een schijf van 100 megabyte. Tegenwoordig is dat de ruimte die je kwijt bent voor de installatie van slechts één stuk software.

Hiermee wil ik aangeven, dat alles beter, sneller, mooier en groter lijkt te kunnen worden. Maar dat geldt blijkbaar niet op het gebied van de radio. Okee, wel via internet. Maar volgens mij duurt het nog wel een hele tijd voordat we massaal aan het internet gekoppeld zijn voor de ontvangst van onze favoriete zenders. Maar zodra dat eenmaal het geval is, lijken de mogelijkheden me daar onbeperkt. Dan wordt het echt een krachtmeting tussen de zenders onderling, die dan immers allemaal dezelfde dekking hebben, namelijk wereldwijd. En ik ben ervan overtuigd dat ook dan de lokale zenders een prima kans maken. Als die kans ze wordt geboden.

Raimond Bos
raimond@radio.nl

Gerelateerde Artikelen