Kies je favoriete radiostation

Dossiers

Aangepast omschakelschema naar DAB+ in Denemarken

DAB

Denemarken schakelt later om van DAB naar DAB+ dan aanvankelijk gepland was. Het was de bedoeling dat nog dit jaar omgeschakeld zou worden naar DAB+, maar volgens een nieuw tijdschema van de Deense overheid gebeurd dit nu pas tussen 2016 en 2018.

In oktober 2012 stelde de Deense regering een nieuw mediabeleid vast waarbij een duidelijke focus ligt op Digital Audio Broadcasting. Belangrijke speerpunten zijn het creëren van meer ruimte voor commerciële stations en de omschakeling naar DAB+.

Succes
Samen met Zwitserland is Denemarken momenteel één van de succesvolste landen van Europa op het gebied van DAB. In Denemarken zijn al ruim 1,7 miljoen ontvanger verkocht, waardoor ruim een derde van alle huishoudens DAB kan luisteren.

De Deense publieke radio DR zendt momenteel uit in DAB via het landelijke ‘DAB 1’ net op kanaal 12C. De commerciële radiostations, waaronder Radio 100, Nova FM en Pop FM, zenden in DAB uit op het ‘DAB 2’ net op kanaal 8B, 11C en 13B. Afgelopen dinsdag is de rockzender MyRock toegevoegd aan dit aanbod.

Het was de bedoeling dat nog dit jaar met radiostations geschoven zou gaan worden tussen de verschillende DAB-netten en dat er omgeschakeld zou gaan worden van DAB (MP2) naar DAB+ (MP4/AAC), maar dit is uitgesteld. De Deense overheid heeft hiervoor een nieuw tijdsschema gepubliceerd.

Fase 1
Allereerst gaat begin 2015 het regionale publieke netwerk P4 uitzenden via digitale etherradio. Het is de bedoeling dat alle 11 edities in DAB+ uit gaan zenden via het DAB 2 net. Omdat dit net via drie verschillende kanalen uitzendt, wordt in elke regio een beperkt aantal edities van P4 uitgezonden.

Ook wordt er begin 2015 gestart met de uitrol van regionale DAB+netten. Hierop gaan de lokale (commerciële) radiostations uitzenden in DAB+. In totaal komen er 13 regionale netten, die tezamen landelijke dekking hebben. (onderste foto)

Fase 2
Uiterlijk begin 2018 schakelen alle landelijke radiostations om van DAB naar DAB+. De precieze datum hangt af van de verkoop van DAB+ontvangers. Omdat radiostations in Denemarken de afgelopen jaren uitsluitend in DAB uitzonden, zijn er flink wat DAB-radio’s over de toonbank gegaan die geen DAB+ kunnen ontvangen.

Tegelijkertijd met de omschakeling naar DAB+ wisselen de landelijke publieke en commerciële stations van DAB-net. De commerciële stations gaan dan uitzenden via het DAB 1 net, terwijl de Deense publieke radio op het DAB 2 net gaan uitzenden, waar dan al de regionale P4 stations op te ontvangen zijn.

Afschakeling FM
Zodra de omschakeling naar DAB+ is afgerond, gaat de Deense overheid kijken naar een afschakeldatum van FM. Mocht half 2018 het aandeel van digitale radio 50% bedragen, dan gaat de Deense overheid overwegen om in 2019 analoge FM-frequenties afschakelen.

De Deense overheid volgt hiermee logische route, die ook in het Verenigd Koninkrijk wordt gevolgd. In Nederland daarentegen wordt naar de toestelpenetratie gekeken. Zodra 50% van de Nederlandse huishoudens een DAB+ontvanger bezit, maar er dus niet perse naar hoeft te luisteren, wordt een afschakeldatum voor FM vastgesteld. [Radio.NL]

Gerelateerde Artikelen