Kies je favoriete radiostation

Dossiers

Brandbrief over regionale identiteit regionale omroepredacties

Medianieuws

De regionale publieke omroepen maken zich grote zorgen over de regionale identiteit van de toekomstige regionale redacties. Dit schrijven de gezamenlijke redactieraden in een brandbrief aan de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in aanloop naar het Wetgevingsoverleg op 16 november.

De redactieraden zijn wel blij over het besluit van staatssecretaris Dekker om de afzonderlijke omroepen te laten bestaan, maar vinden dat nog onvoldoende duidelijk is wie zeggenschap krijgt over datgene wat de merknamen afzonderlijk mogen uitzenden. Ze vrezen een te grote inmenging van het nieuwe landelijke RPO-bestuur of de directeuren van de vijf nog te vormen organisaties.

"Centraal programmatische aansturing vanuit de concessiehouder ligt op de loer, waardoor de kern van de regionale omroep, de inhoudelijke keuzes dichtbij de burger, verloren driegt te gaan" zo schrijven de redactieraden.

De staatssecretaris schrijft volgens de redactieraden in zijn brief aan de commissie: “De regionale redacties bepalen zelf de vorm en de inhoud van het door hen verzorgde media-aanbod. Er wordt dus regionaal bepaald wat er regionaal wordt uitgezonden. Dat verandert niet.”

Om dat waar te maken, moet er aan drie essentiële voorwaarden worden voldaan:
1. Vastlegging van de positie van de BMA (de Beleidscommissie Media-aanbod) in de Mediawet;
2. Het vastleggen in de wet van de benoeming van de hoofdredacteur in de regio;
3. Het belang van het onafhankelijk redactiestatuut, waarin journalistieke autonomie, de positie van de hoofdredacteur, het vrijwaren van commerciële dan wel politieke invloeden zijn vastgelegd.

Geen garanties
De redactieraden vragen meer garanties uit Den Haag. Bijvoorbeeld bij de aanstelling of ontslag van hun eigen hoofdredacteur. "Een clusterdirecteur of het RPO-bestuur mag nooit zelfstandig beslissen over een voordracht of ontslag van een hoofdredacteur. Een autonome redactie in de regio heeft recht op een autonome hoofdredacteur die geen marionet wordt van het centrale bestuur."

Ook vinden de redactieraden dat duidelijker moet worden vastgelegd wat de bevoegdheden zijn van het nieuwe Beleidsbepalend Orgaan (BMA). Deze komt in de plaats van het huidige Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Een orgaan dat de omroepen controleert.

Clusteromroepen
De nieuw te vormen clusteromroepen zijn Cluster Noord (RTV Noord Omrop Fryslan, RTV Drenthe), Cluster GO (RTV Oost, Omroep Gelderland), Cluster FUN (RTV NH, Omroep Flevoland), Cluster Zuid-West (Omroep West en RTV Rijnmond) en Cluster Zuid (Omroep Zeeland, Omroep Brabant en L1). De nieuwe organisaties moeten in 2017 van start gaan.

De brief is ondertekend door de gezamenlijke redactieraden van de regionale publieke omroepen RTV Noord, Omrop Fryslân, RTV Drenthe, RTV Oost, Omroep Gelderland, Omroep Flevoland, RTV Utrecht, RTV NH, Omroep West, RTV Rijnmond, Omroep Zeeland, Omroep Brabant en L1. [Radio.NL]

Gerelateerde Artikelen