Kies je favoriete radiostation

Dossiers

Regionale radiostations pleiten voor andere indeling DAB+netten

DAB

De regionale publieke en commerciële omroepen pleiten voor een andere indeling van de regionale DAB+netten. Dit blijkt uit het “Onderzoek naar digitale etherradio (DAB+)” dat onderzoeksbureau Kwink opstelde in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Regionale radiostations pleiten voor andere indeling DAB+nettenBovenregionaal te groot
Momenteel hebben de regionale publieke en commerciële omroepen de beschikking over een bovenregionaal kavel, bestaande uit 5 allotments: Randstad (8A), Noordwest (9D), Oost-Noord (6B), Zuid (7A) en Zuidwest (9D).

Deze indeling sluit echter totaal niet aan bij de indeling van de regionale radiostations.

In veel gevallen is de dekking van de regionale publieke omroepen flink groter dan hun verzorgingsgebied. Zo moet Radio Gelderland via maar liefst drie allotments uitzenden. Hierdoor is het radiostation voor de provincie Gelderland in vrijwel heel Nederland via DAB+ te ontvangen. Alleen in Zeeland en Friesland is geen dekking.

Ook voor de regionale commerciële omroepen sluit de huidige indeling niet aan op de wensen. De businessplannen van deze stations zijn veelal gebaseerd op lokale / regionale reclame edities op FM. Via DAB+ is het momenteel echter niet mogelijk om dit editiestelsel goed in stand te houden.

Radio 8FM Zuid geeft via het DAB+net Zuid (7A) nu al haar vier reclame edities door. Nadeel is wel dat de geluidskwaliteit van de uitzendingen zijn verlaagd naar 48 kbps. Daarnaast zijn nu in heel Brabant alle de vier reclame edities te horen, waarbij het de vraag is of de luisteraar op de juiste editie afstemt. Voor de meeste commerciële regionale omroepen is er echter onvoldoende ruimte om alle reclame edities door te geven.

Doordat de allotments momenteel (te) groot zijn en de belangen van de publieke en commerciële radiostations verschillen, wordt de uitrol van DAB+ geremd. De regionale publieke radio-omroepen pleiten voor een andere kavelindeling en –samenstelling.

Alle (reclame) edities via DAB+?
De regionale commerciële omroepen pleiten voor meer capaciteit via DAB+. Zo zou voor elke vergunning plek moeten zijn op DAB+ en, indien de betreffende vergunninghouder beschikt over meerdere edities waarvoor het Commissariaat voor de Media toestemming heeft gegeven, zou er voor elke editie een plekje moeten zijn.

Vooralsnog lijkt hier niet voldoende ruimte voor te zijn. Bovendien leidt dit plan tot inefficiënt gebruik van de ruimte en ontstaat dezelfde situatie als op FM, waarbij luisteraars meerdere keren hetzelfde programma kan ontvangen, waarbij alleen de reclame verschilt.

Toch stellen de regionale commerciële omroepen het beschikbaar stellen van capaciteit voor alle reclame/programma-edities als keiharde voorwaarde om verder te investeren in DAB+, zo blijkt uit de gezamenlijke digitaliseringsplannen die de regionale commerciële omroepen bij het Ministerie van Economische Zaken hebben ingediend.

Plannen niet robuust genoeg
Maar waar de digitaliseringsplannen van de landelijke commerciële omroepen robuust genoeg gevonden worden om de digitalisering te versnellen is dat bij de regionale commerciële omroepen niet het geval. In haar rapport schrijft Kwink: “Hun plan raakt aan belangrijke onderwerpen als infrastructuur, marketing en samenwerking, maar werkt die onvoldoende concreet uit en onderbouwt in onvoldoende mate hoe de activiteiten ertoe gaan leiden dat het merendeel van hun luisteraars gaat overstappen naar DAB+.”

Alsnog een veiling?
Met deze conclusie lijken Minister Kamp en de regionale commerciële omroepen nog ver uit elkaar te staan. Een robuust digitaliseringsplan is immers een eis om de FM-vergunningen na 2017 te verlengen in plaats van de veilen. Ook de keiharde eis voor meer capaciteit door de radiozenders is mogelijk een breekpunt.

Mochten de regionale commerciële radiozenders en de Minister er niet komen, dan zou wel eens de situatie kunnen ontstaan dat de landelijke FM-vergunningen verlengd gaan worden, maar de regionale FM-kavels alsnog geveild gaan worden. [Radio.NL]

Gerelateerde Artikelen