Kies je favoriete radiostation

Dossiers

CvdM prijst verbeterde financiële transparantie NPO-begroting

Medianieuws

Het Commissariaat is tevreden over de nieuwe begroting van de Nederlandse Pubieke Omroep (NPO) voor 2017. Die geeft volgens het CvdM eindelijk helder inzicht in de verdeling van het mediabudget over de verschillende zogeheten aanboddomeinen als nieuws en opinie, amusement en sport.

CvdM prijst verbeterde financiële transparantie NPO-begroting In eerdere adviezen had het Commissariaat daarop aangedrongen bij de NPO. Ook ten aanzien van de bevordering van de diversiteit is een positieve ontwikkeling te zien. Deze boodschap heeft het Commissariaat overgebracht in zijn advies aan staatssecretaris Sander Dekker (OC&W).

Ook zijn de verwachte kosten voor het eerst uitgesplitst naar verschillende kostensoorten, zoals bijvoorbeeld personeel en afschrijvingen. Hiermee kunnen verwachting en resultaat beter met elkaar worden vergeleken.

Bevordering van diversiteit
Eerder sprak de NPO de ambitie uit om het media-aanbod een betere afspiegeling te laten zijn van de verschillende bevolkingsgroepen in de samenleving. Het Commissariaat constateert dat de NPO deze ambitie in de begroting verder heeft uitgewerkt.

CvdM: "Zo is meer dan in de vorige begroting benoemd op welke zenders en kanalen, en door middel van welke acties de NPO de diversiteit wil verhogen. Het blijft echter van belang specifieker aan te geven hoe de NPO de verschillende groepen wil bereiken, en wat de kosten van deze maatregelen zijn."

Uitwerking ambities
Het Commissariaat constateert ook dat het nog ontbreekt aan transparantie over de uitwerking van andere ambities, zoals het stimuleren van innovatie. "De NPO geeft aan in 2017 een gezamenlijke innovatieagenda op te stellen, maar werkt dit niet nader uit. Daarnaast is niet altijd duidelijk wat de stand van zaken rond sommige ambities is. Een voorbeeld hiervan is de inzet van ondertiteling om de toegankelijkheid van het media-aanbod te vergroten. Deze werd in vorige begrotingen nog genoemd, nu niet meer.

Tot slot oordeelt het Commissariaat positief over de aanvraag van de NPO om met ingang van 1 januari 2017 het al bestaande subkanaal NPO Soul & Jazz definitief via de analoge kabel te mogen distribueren. De NPO heeft hiervoor goedkeuring gevraagd aan de minister." [Radio.NL]

Gerelateerde Artikelen