Kies je favoriete radiostation

Dossiers

Hoorzitting vergelijkende toets: gebakken lucht

Columns

Het is toch alweer even terug dat er kluchten op de televisie te zien waren van mijn plaatsgenoot John Lanting. Het vermakelijke aan de voorstelling was dat de grappen voorspelbaar en sketches tot in detail voorbereid waren. Hetzelfde gold ook voor deze hoorzitting inzake de vergelijkende toets.

Zoals bij een goede voorstelling betaamd, was het publiek woensdag 10 april in grote getale opgekomen en had 99% ruim op tijd de zetels ingenomen. Na uiteraard eerst vrienden en bekenden de hand te hebben geschud.


De voorzitter opende de zitting met enkele grappen en wees er op, dat er voor de sprekers maar een beperkte spreektijd was. Het avondeten bij moeders thuis moest absoluut gehaald worden. Daarom kreeg iedere spreker maximaal 4 minuten tijd toebedeeld. Ook vertelde hij wat de bedoeling was van de hoorzitting. Schieten op het concept inzake de verdeling van de (overgebleven) frequenties / frequentiepakketten. Vragen uit het publiek die niets met de doelstelling te maken hadden zouden niet worden beantwoord of worden afgekapt.

Daarna nam een ander lid van het forum het woord. Na enkele mededelingen te hebben gedaan wees hij op het artikel wat op deze site verschenen was. Dat zat volgens hem goed in elkaar. Chapeau voor Michiel dus.

Na een dik kwartier kon de zaal eindelijk inspreken. Uiteraard hield niemand zich aan de maximale spreektijd. 4 minuten werden er met gemak 10 tot 12. Werd het te gortig, dan wees de voorzitter hier op komische wijze op en vergeleek zijn opmerking met de thuissituatie. Daar werd evenmin naar hem geluisterd...

Als eerste nam de heer Ossendrijver het woord en stelde enkele kritische en/of voor de hand liggende vragen. Zo ook de rest die het woord wilde voeren. Een bloemlezing van alle vragen zou hier in principe op zijn plaats zijn geweest. Toch maar niet. Waarom?

De vragen c.q. voorstellen die aan het forum werden gedeponeerd waren voorspelbaar. Ze waren bijna allemaal geënt om de eigen situatie te verbeteren. Veel werd gesproken over het zogenaamde 6 maanden criterium en de datum 1 april 2002. Er kwamen vele varianten op: van 1 maand voor 1 april 2002 tot een tijdvak welke precies in het straatje van de belanghebbende lag. Ik heb de meerderheid van de insprekende menigte echter niet kunnen betrappen op een inhoudelijke vraag als "waarom is 'dit' of 'dat' in de concept regeling in tegenspraak met het besluit wat de 2e Kamer der Staten-Generaal heeft genomen.

Na de pauze, die (door te lange inspreektijd) veel te laat begon, kwam de beantwoording van het forum. Tsja, het was te verwachten. Merendeel kwamen er opmerkingen als "we zullen het bespreken / meenemen, er zal kritisch / serieus naar gekeken worden of aan uw vraag / opmerking zal aandacht worden geschonken". Vrijwel geen enkele concrete toezegging tot wijziging van de concept regeling kon er worden gedaan.

Het geheel gaf mij de indruk dat het doel van de hoorzitting een puur juridische was. U heeft kunnen inspreken. Niet meer en niet minder. Of mijn indruk een juiste is zal de tijd leren. Het is wachten op de definitieve regeling. Dan zal e.e.a. blijken.

Na afloop was naar mijn mening de stemming gelaten. We hebben ingesproken maar of het geholpen heeft? Juist omdat het een zo vermakelijke en knusse bijeenkomst was, de ene grappige opmerking na de andere, heeft iedereen wel veel kunnen lachen.

En zo kwam er aan deze klucht ook weer een einde. Op naar de volgende voorstelling.
Eric (eric@radio.nl)

Gerelateerde Artikelen