Kies je favoriete radiostation

Dossiers

Legale illegalen...?

Columns

Soms lees je berichten, waarvan je in eerste instantie denkt: 'Nee, dit kan niet waar zijn'. Het overkwam me deze week weer eens, toen ik het bericht las over het mogelijk gedogen van etherpiraten op de FM-band. Een mijns inziens zeer merkwaardige gedachtekronkel van de leden der Tweede Kamer. Net nu we, met veel gemorrel, de besprekingen rond het opnieuw verdelen van de frequenties voor commerciele omroepen hebben moeten doorstaan, komt er opnieuw onrust in radioland.

Voor alle zekerheid heb ik toch maar even het woordenboek erbij gehaald om de exacte betekenis van 'gedogen' erop na te slaan. Nou ja, gehaald? Ik bezocht www.woordenboek.nl en zag aldaar dat 'gedogen' synoniem is voor 'dulden'. En wat is 'dulden' dan? Juist ja, 'lijdzaam ondergaan'. Ik vraag me opeens af of 'gedogen' alleen in Nederland een vastgesteld begrip is. Maar dit terzijde. Men heeft dus gedachten over het gedogen van etherpiraten. Dat levert onmiddellijk tal van opwindende discussies op.

Op de eerste plaats zijn er natuurlijk de lokale omroepen in ons land. Met name de publieke omroepen zijn alles behalve gelukkig met een dergelijk besluit. Immers, zij moeten zich houden aan veel regels en zijn mede daardoor nauwelijks in staat voldoende financien te vergaren om de toko draaiend te houden.

Niet zelden met de grootste moeite weten zij zich anno 2003 staande te houden in het onstuimige omroeplandschap. Een structurele subsidie vanuit het Rijk wordt al jaren gewenst maar niet toegekend.

Het is natuurlijk behoorlijk zuur om vervolgens ook nog eens te moeten toezien hoe een willekeurige piraat de luisteraars weet te lokken met een leukere programmering, omdat die zich niet aan de eerder genoemde regels hoeft te houden. Een piraat, die zomaar op een dag besluit er te zijn, en vervolgens een oneerlijke concurrent vormt voor de reeds gevestigde lokale stations. In mijn voorbeeld haalde ik slechts de publieke omroepen aan, maar ik stel me zo voor dat ook de commerciele niet landelijke stations het voorstel hekelen.

En dan nog maar eens terug naar de grote commerciele jongens, die afgelopen maand hun felbegeerde etherfrequentie naar een ander zagen gaan. Betekent een mogelijke gedoogzone op de FM-band voor zenders als Arrow Classic Rock of Classic FM dan een vrijbrief om alsnog een eigen frequentie te bemachtigen, zij het via een merkwaardige omweg? Of wordt het vermogen van de piraten dan te zijner tijd dermate beperkt toegestaan dat we op elke straathoek een nieuwe zender kunnen ontvangen?

Nu al vreest menigeen een etheroorlog wanneer het plan van de kamerleden daadwerkelijk geconcretiseerd zou gaan worden. Ook heb ik de uitlating 'Dan word ik wel weer piraat' al geregistreerd, afkomstig van een medewerker van een publieke lokale omroep. Technische kennis bezit ik nauwelijks, dus of het uberhaupt haalbaar zou zijn om extra frequenties te vinden voor de piraterij, is mij niet duidelijk. Maar het zou mij zo logisch lijken om eventueel resterende frequenties in eerste instantie aan te bieden aan die zenders die onlangs buiten de boot vielen. Toch?

Raimond Bos

Gerelateerde Artikelen