Search
Close this search box.

Eind mei meer duidelijkheid over herindeling DAB+-netten

Eind mei komt er meer duidelijkheid over de herindeling van de verschillende DAB+-netten in Nederland. Momenteel legt een speciale Taskforce de laatste hand aan haar eindrapportage die eind deze maand gepubliceerd wordt.

Eind mei meer duidelijkheid over herindeling DAB+-netten Begin dit jaar is op verzoek van de Tweede Kamercommissie EZK een Taskforce ingesteld die onderzoek doet naar alternatieve frequentie-indelingen voor DAB+ in Nederland.

Dit naar aanleiding van  diverse klachten uit de radiosector over de inefficiënte indeling van verschillende netten. In de Taskforce zijn alle relevante partijen betrokken.

De afgelopen maanden heeft een Technische Werkgroep, ressorterend onder de TaskForce, een tweetal alternatieve scenario’s uitgewerkt voor een efficiëntere DAB+ indeling in Nederland, zo laat de NLPO weten. Beide scenario’s gaan uit van (forse) wijzigingen binnen in ieder geval Laag 3 (MTVNL) en Laag 4 (bovenregionale kavel) en het realiseren van een landelijke Laag 7. Maar ook voor Laag 6, die gereserveerd is voor de lokale omroep sector, treden in deze alternatieve scenario’s wijzigingen op.

Hoewel er aanvankelijk veel onduidelijkheid was over de exacte consequenties van deze scenario’s voor Laag 6, blijkt inmiddels dat de effecten van deze scenario’s zeker niet ongunstiger zijn voor de lokale omroep sector ten opzichte van de huidige uitgangssituatie in Laag 6”, aldus de NLPO. “In beide alternatieve scenario’s moeten er weliswaar frequenties worden ingeleverd maar komen er in laag 6 ook weer nieuwe frequenties voor terug.

Wel is duidelijk dat het realiseren van 81 DAB+ multiplexen/allotments voor alle 81 streekomroepen heel lastig zal worden, in elk scenario, ook in de huidige uitgangssituatie van Laag 6. Veel zal namelijk afhangen van de internationale coördinatie van de beschikbare frequenties die na de keuze en het vaststellen van de scenario’s nog moet gaan plaatsvinden.” [Radiowereld.NL]