Zoek
Sluit dit zoekvak.

VCR: Uitbreiding FM-bereik draagt wel bij aan digitalisering radio

Het verbeteren en uitbreiden van het FM-bereik draagt wel degelijk bij aan de digitalisering van de radio, zo stelt de Vereniging van Commerciële Radio (VCR). Consumenten moeten verleid worden om digital te gaan luisteren, niet teleurgesteld.

VCR: Uitbreiding FM-bereik draagt wel bij aan digitalisering radio De branchevereniging waarvan Radio 538, Sky Radio, Radio 10, Radio Veronica, 100% NL, Slam, Qmusic, BNR en Sublime lid van zijn, reageert hiermee op de consultatie over het opnieuw openstellen van de ‘FM-gedragslijn netverbetering’ door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Een van de vragen van EZK aan de markt is wat de invloed is van de mogelijkheid om FM-ontvangst te verbeteren op het ingezette digitaliseringsbeleid van de overheid.

Luisteraar laat zich niet dwingen
In tegenstelling tot de regionale publieke omroepen (RPO) is de VCR van mening dat dit wel bijdraagt aan de digitalisering van de radio. “om de simpele reden, dat een luisteraar zich niet Iaat dwingen tot een omschakeling naar DAB, en dus verleid moet worden. Dat is ook de basis voor het digitaliseringsbeleid sinds 2015 en de afspraken die VCR en het ministerie van EZK daartoe maakten.”

De transitie van analoge naar digitale radio beoogt dan ook meer dan het simpelweg uitzetten van FM-zenders. “Digitalisering vraagt dus niet om het teleurstellen van de luisteraar, maar juist om een zo groot mogelijk FM-bereik, met omvangrijke marketingcampagnes ter verleiding en de ontwikkeling van digital-only kanalen op DAB+. Zo is het ook in 2015 afgesproken met het ministerie van EZK.

Kritische massa nog niet bereikt
Daarnaast stelt de VCR dat de afschakeling van FM nog niet in beeld is. “De afschakeling van FM is nog niet in beeld; de sector doet grote inspanningen om te digitaliseren en het aantal luisteraars groeit gestaag, maar de kritische massa – waarover ook afspraken gemaakt zijn met het ministerie van EZK – is nog Iang niet bereikt.

De branchevereniging van de negen landelijke commerciële stations hekelt dan ook dat de overheid lijkt te willen gaan sturen op het einde van FM. “De praktijk wijst uit dat het juist beter aan de sector (publiek en commercieel samen) kan worden overgelaten om daarover afspraken te maken.

Nederland volgend
Gedwongen afschakeling zou juist tot problemen leiden. “Het belang van de sector en van de consument loopt hierbij parallel: zolang DAB nog niet de vereiste digitaliseringsgraad bereikt heeft, is afschakeling van FM zinloos. Zou dat wel gebeuren, dan zou de consument verstoken raken van divers aanbod en zou de sector schade oplopen.

Bovendien is Nederland niet leidend in digitalisering naar DAB+, maar volgend,” zo stelt de VCR. “Pas als de andere grote lidstaten in de EU ook zover zijn, zou een simultane omschakeling naar DAB+ gerealiseerd kunnen worden. Dat ligt naar verwachting van de experts pas rond 2025/2030

Gedragslijn ontdooien onder zoude voorwaarden
De VCR is er dan ook voorstander van dat de FM-gedragslijn ontdooid wordt, maar niet onder de nieuwe regels die de overheid stelt. Zo wordt als peildatum voor het toetsen van uitbreiding opeens teruggezet naar 2003, het jaar dat de frequenties geveild werden. “Terwijl de bevolking sindsdien alleen al een autonome groei van 2 miljoen inwoners telde. Bovendien is de bevolkingsspreiding door krimp en grootschalige nieuwbouw ingrijpend gewijzigd, zijn tientallen opstelplaatsen gewijzigd en zijn er tientallen wijzigingen doorgevoerd in binnen- en buitenlandse frequenties, die invloed uitoefenen op het binnenlands bereik van onze FM-frequenties.

Onderspit
De VCR blijft overigens inzetten op DAB+ als opvolger van FM. “Zoals ook al vaker met het ministerie besproken is, zijn 4G en SG geen geschikte opvolgers voor FM: FM is een one to many techniek, waar telecominfrastructuren point to point zijn. De netwerkcapaciteit van telecomnetwerken kan de massale vraag (gelijktijdig lineair luisteren, bijvoorbeeld op prime time) niet af, en de netwerken lopen vast, of vragen een infrastructurele uitbreiding in opstelplaatsen, die een haalbaar kostenmodel voor radiodistributie tientallen malen overschrijdt en dus onrealistisch is.

Ook vraagt de VCR zich af  “of de telecomoperators hun dure netwerken en dure spectrum tegen een paar procent van de kostprijs beschikbaar zullen stellen voor radio, terwijl met dezelfde capaciteit geld verdiend kan worden.” Gevreesd wordt dan ook dat radio het onderspit zal delven en ondergeschikt gesteld wordt aan spraak en data.

De VCR verbaast zich overigens over de vraag van EZK over 4G/5G, omdat samen met de overheid is ingezet om DAB+ de opvolger van FM te maken.

Tot slot stelt de VCR: “Radio is en blijft een langzaam doorontwikkelende business. Die investeringen vragen dus rust, geen tweejaarlijks wijzigend beleid, laat staan beleidsblokkades.” [Radiowereld.NL]