Search
Close this search box.

CvdM negeert gerechtelijke uitspraak over schaarste op DAB+

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) legt een gerechtelijke uitspraak over schaarste op DAB+ naast zich neer en blijft het daarom geoorloofd vinden dat NPO themakanaal Sterren NL Radio doorgeeft via digitale etherradio.

CvdM negeert gerechtelijke uitspraak over schaarste op DAB+ Sinds 2010 produceert de Tros, tegenwoordig AvroTros, het themakanaal Sterren NL Radio. Dit station werd in eerste instantie uitgezonden via internet en digitale kabel.

Later werd de toestemming voor de digitale kabel ingetrokken waardoor Sterren NL van de Minister van OC&W alleen via internet mocht uitzenden.

In januari 2016 is Sterren NL Radio, als themakanaal van NPO Radio 5, echter zomaar gestart met uitzenden via digitale etherradio
DAB+
.

Hiervoor was vooraf geen toestemming gevraagd of verkregen. Wel gaf toenmalige staatssecretaris van OCW Sander Dekker die toestemming feitelijk achteraf door er verder niet zo’n punt van te maken.

Publieke concurrent
Dit tot ongenoegen van de commerciële Nederlandstalige muziekzender 100% NL die opeens een met belastinggeld gefinancierde reclamevrije concurrent in de ether zag verschijnen. Daarbij geldt bovendien dat 100% NL een zendvergunning heeft waarbij ze zich aan een strak muziek- en programmaschema moet houden, terwijl NPO Sterren NL qua programma geheel vrij is om te bepalen wat ze uitzendt.

Volgens 100% NL overtreedt de NPO de mediawet door het verspreiden van een niet goedgekeurd aanbodkanaal. 100% NL diende daarop in juni 2016 bezwaar in bij het Commissariaat en verzocht om handhavend op te treden. Dit verzoek werd door het CvdM afgewezen. Ook het bezwaar tegen de afwijzing werd in februari 2017 afgewezen.

Het CvdM stelde dat Sterren NL geoorloofd was omdat de NPO haar DAB+ multiplex (kanaal 12C) geheel mag opvullen met themakanalen, omdat er binnen de NPO-ruimte op DAB+ geen sprake zou zijn van schaarste.

Hier kwam 100% NL tegen in het verweer. Schaarste moet volgens het station worden beoordeeld over de totale ruimte voor DAB+ en niet enkel over de ruimte die de NPO heeft gekregen.

En dat er schaarste is blijkt uit het gegeven dat het Agentschap Telecom nieuwe frequenties volgend jaar wil gaan veilen. Veilen mag als instrument alleen worden ingezet als er schaarste is.

Rechter fluit CvdM terug
In een voorlopige tussenuitspraak zette de rechter eerder al vraagtekens bij de uitleg van het CvdM dat er geen schaarste zou zijn op
DAB+
. Weliswaar is er voldoende ruimte op de multiplex van de NPO, maar gekeken moet worden naar de totale capaciteit die beschikbaar is.

De rechter besloot dat het CvdM de mogelijkheid krijgt om haar gebrek te herstellen. Het CvdM moet nu het begrip distributie schaarste opnieuw interpreteren en deze uitleg motiveren. Daarbij moet meegewogen worden dat vrije DAB+capaciteit wordt geveild.

Negeren
In een nieuw besluit heeft het CvdM de gerechtelijke uitspraak echter grotendeels naast zich neergelegd. Het stelt dat “de rechtbank heeft aangenomen dat DAB+ een netwerk is en daarom, voor de vraag of hier sprake is van een netwerk met distributieschaarste, moet worden beoordeeld of de frequentieruimte binnen de verschillende DAB-lagen van het radiospectrum tezamen genomen schaars is.’ Volgens het CvdM is dit echter niet het toetsingscriterium. Feitelijk stelt het CvdM nu dat de rechtbank de regels niet snapt, hetgeen opmerkelijk is voor een overheidsinstelling.

Het CvdM stelt bovendien dat de DAB+capaciteit (multiplex) van de NPO niet meegenomen hoeft worden in de beslissing omdat de NPO deze capaciteit heeft gekregen op basis van voorrangsrecht en dat het nooit de bedoeling is geweest om deze te veilen. De NPO zou haar multiplex dus zelf geheel mogen vullen.

Opvallend is dat het CvdM dit besluit al half juni nam, maar nu pas heeft gepubliceerd.

Rechter aan zet
De rechter mag nu voor de tweede keer gaan beoordelen of het CvdM de capaciteit van de NPO terecht of onterecht niet meerekent in haar oordeel of er schaarste is op DAB+. Mocht de rechter opnieuw een streep door de motivatie van het CvdM zetten, dan is de kans groot dat Sterren NL haar uitzendingen via DAB+ (voorlopig) moet staken. [Radiowereld.NL]