Motie goede weging toekomst FM en doorzetten DAB+ aangenomen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat er een ‘goede weging’ komt van wat er na de noodverlenging in 2024 of 2025 met de commerciële FM-frequenties gaat gebeuren. Daarnaast wordt verzocht om tijdens de noodverlenging door te gaan met de uitgifte van DAB+-capaciteit.

Motie goede weging toekomst FM en doorzetten DAB+ aangenomen Dit blijkt uit een motie die donderdagmiddag was ingediend door Eppo Bruins (ChristenUnie) en ondersteund wordt door CDA, PvdA, D66, VVD en PVV. Dinsdag werd de motie met een meerderheid van de stemmen officieel aangenomen.

Naast eerder genoemde partijen stemden ook SP, Krol, Partij voor de Dieren, 50Plus, Denk, Van Kooten-Arissen, SGP, Forum voor Democratie en Van Haga voor de motie.

Donderdagmiddag werd al duidelijk dat een meerderheid van de Kamer een noodverlenging van de commerciële radiofrequenties wil. De motie was door Joba van den Berg (CDA) ingediend en kreeg toen al steun van VVD, PVV, PvdA, ChristenUnie en D66. Dinsdag stemden ook Krol, GroenLinks, Denk, 50Plus, Van Kooten-Arissen, SGP, Forum voor Democratie en Van Haga voor de motie.

Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) gaf donderdag tijdens het debat al aan hier toe bereid te zijn nu ook de coronacrisis maar voortduurt.

Goede afweging: verlengen of veilen?
De Kamer wil dat Keijzer de komende periode ook gaat gebruiken om met een goede afweging te komen over wat er na de noodverlenging met de FM-frequenties gaat gebeuren.

In de motie staat “dat verder overleg tussen de commerciële radiosector en het ministerie van EZK nodig is om tot een goede weging van de rapporten van de commissie Don en onderzoeksbureau Kwink te komen en op basis daarvan tot een gedragen besluit te komen over de veiling of verlenging van de FM-frequenties na 2025.

Tegelijkertijd wordt gesteld “dat het belangrijk is om rust in de markt te zoeken en toe te werken naar een spoedige afronding van het overleg.

Digitalisering radio doorzetten
Daarnaast verzoekt de Kamer om bij het overleg “overleg rekening te houden met het belang van een zo spoedig mogelijke digitalisering van radio, met inbegrip van de mogelijkheid voor radiostations om zo snel als mogelijk ‘DAB only’ te kunnen uitzenden als zij dat willen.

Tenslotte verzoekt de kamer te kijken naar “de mogelijkheden om het beleid voor de lokale, regionale, landelijke en “DAB only” partijen te splitsen waardoor maatwerk per deelsector beter mogelijk wordt.

Momenteel zijn er al flink wat lokale en internetstations actief via lokale DAB+ vergunningen. Deze verlopen echter eind augustus 2022. Daarnaast zijn er plannen om de capaciteit op een nieuw landelijk DAB+-netwerk te veilen, alsmede op een nieuwe netwerk in de Randstad. Daarnaast gaan ook de regionale netwerken op de schop. [Radiowereld.NL]