Compromis in de maak voor verdeling radiofrequenties

Het kabinet heeft de coalitiefracties PvdA, VVD en D66 een nieuw voorstel gedaan om uit de impasse over de verdeling van de etherfrequenties voor commerciële radio te komen. Volgens bronnen op het Haagse Binnenhof zijn het plan-Bouw, waar vooral PvdA en D66 en in mindere mate de VVD op aanstuurden, en het veilingplan van het kabinet in hun oorspronkelijke vorm van tafel.

Het compromis uit de koker van staatssecretaris Van der Ploeg (Media) houdt in dat er weliswaar tien frequenties worden geveild, maar dat het om een ‘gekleurde’ veiling zal gaan. Dat betekent dat er zodanig voorwaarden worden geformuleerd dat op voorhand vaststaat dat een aantal frequenties, waarschijnlijk twee of drie, in handen van zenders met een bepaald profiel komen. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om een zender met klassieke muziek, een nieuwsstation en een zender die populaire muziek draait.

Volgens betrokkenen is er nog geen definitieve overeenstemming over dit compromis. Ook andere varianten zijn nog in beeld. Vrijdag neemt het kabinet een besluit.

Het plan-Bouw houdt in dat zeven bestaande commerciële zenders, zoals Sky Radio en Radio 538, een frequentie kunnen behouden. Drie nieuwkomers zouden via een veiling een plekje in de ether kunnen bemachtigen. Het kabinet stelde de commissie-Bouw in, maar nam het advies niet over omdat er onder meer te veel juridische haken en ogen aan zouden kleven. Daarom grepen de staatssecretarissen De Vries (Verkeer en Waterstaat) en Van der Ploeg terug op hun oorspronkelijke veilingplan.

PvdA, VVD en D66 namen daar geen genoegen mee. Ze vonden dat het plan-Bouw moest worden uitgevoerd omdat bestaande zenders een voorkeursbehandeling dienen te krijgen. De VVD heeft wel steeds gezegd dat het veilinginstrument achter de hand moest worden gehouden.

Woensdag heeft ook minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) zich met het conflict bemoeid. Ze sprak met partijgenoot PvdA-Kamerlid Wagenaar om haar duidelijk te maken dat het plan-Bouw in zijn oorspronkelijke vorm voor het kabinet onverteerbaar is.

Overigens heeft de commissie-Bouw in een vertrouwelijke brief aan staatssecretaris De Vries laten weten ,,niet de indruk te hebben dat de geschetste juridische consequenties van het voorstel zodanig zwaarwegend zijn dat daarom moet worden afgezien van uitvoering daarvan”. (ANP)