Etherfrequenties: waar is de regio gebleven?

De afgelopen jaren zijn we getrakteerd op het onvermogen van de Nederlandse overheid om de verdeling van frequenties voor Nederlandse radiozenders eenduidig in te zetten. De regionale commerciële omroep, en dan met name de omroep die noodgedwongen op de kabel opereert, is de dupe.

Tijdspad en pakketten:
Allereerst de belofte om vooral per 1 september 2000 eindelijk met een definitieve verdeling te komen, na vele jaren discussie en onderzoek. Maar 2000 werd niet gehaald. En 2001 dreigt ook al niet gehaald te worden voor de verdeling, gezien de laatste berichten.

Daarbij komt dat de landelijke commerciële omroepen graag meer landelijke pakketten willen hebben. Maar de extra pakketten worden samengesteld uit de grotere frequenties bestemd voor de regionale commerciële omroep. Er zijn wellicht wel extra (kleinere) frequenties beschikbaar, maar niets is zeker en bovendien kunnen deze pas uitgegeven worden nadat deze gecoördineerd zijn met het buitenland. Vele van deze frequenties kunnen daarbij pas op zijn vroegst in de zomer van 2002 worden gebruikt.

Experimenten en andere frequenties:
Steeds blijken de landelijke omroepen in staat het uitzendgebied uit te breiden met zogenaamde experiment-frequenties. Daardoor heeft men in veel gevallen de dekking kunnen verdubbellen of verdrievoudigen (!). Maar regionale stations die opereren op de kabel komen niet in aanmerking voor dergelijke frequenties. Deze frequenties zijn tijdelijk verleend en alleen voor experimenten: wie gelooft dat nog?

De staatssecretaris:
Mevrouw De Vries heeft in haar laatste kamerbijeenkomst aangegeven dat regionale commerciële omroep beslist niet de dupe mag worden van de nieuwe wijze van frequentieverdeling. Maar niets is minder waar:
– er is uitstel op uitstel op uitstel
– er is nauwelijks nog te concurreren door regionale commerciële omroepen als de grotere frequenties naar landelijk verdwijnen
– faciliteiten voor landelijke stations gelden blijkbaar niet voor regionaal opererende stations

Ik ben toch erg benieuwd hoe de staatssecretaris vindt dat hier nog in enige mate een bedrijfsbeleid voor een regionale commerciële omroep van te maken is, zo deze al niet failliet gaat voordat er bedrijfsbeleid kan worden uitgevoerd.

Ook de politieke partijen lijken zich alleen maar bezig te houden met de discussie over landelijke commerciële omroep. Hoog tijd dat Den Haag eens adequate aktie neemt. ( Hofstad Radio )

Wij begrijpen het niet meer
(Integrale advertentietekst gezamenlijke commerciële omroepen op 6 juni 2001)

maart 2001:
Veilingplannen van de baan
Staatssecretaris De Vries neemt advies FM-frequenties over
Paars blaast FM-veiling na protest af

juni 2001:
Veiling gaat toch door
De Vries wil alle frequenties voor radio veilen
Kabinet en Kamer terug bij af

De commerciële radiostations zijn een volwassen bedrijfstak. Dagelijks stemmen vele miljoenen Nederlanders op ons af, bij onze bedrijven werken ruim 1100 mensen en wij hebben langlopende verplichtingen.

De overheid houdt ons echter al dertien jaar aan het lijntje, en de beslissingen over de verdeling van de FM-frequenties wordt steeds opnieuw uitgesteld. Met een veiling van frequenties voor de hoogste bieder wordt een bestaande bedrijfstak volledig afgebroken en moet iedereen opnieuw beginnen. De kans is groot dat luisteraars hun favoriete stations kwijtraken, werknemers worden ontslagen en bedrijven failliet gaan.

De Tweede Kamer heeft in maart unaniem besloten dat een veiling niet door mag gaan en dat uw favoriete stations hun frequenties moeten behouden. Het kabinet heeft toegezegd om het advies van de Commissie Bouw te goeder trouw uit te werken. Deze commissie van wijze mannen adviseerde dat de FM-licenties van de bestaande stations worden verlengd en dat zij de overheid daarvoor gaan betalen. Dat doen wij overigens ook nu al. Over de hele wereld houden bestaande radiostations, die voorzien in de behoefte van hun luisteraars, hun vergunningen automatisch en worden alleen nieuwe frequenties verdeeld onder nieuwe gegadigden.

Nu dreigt het Kabinet alsnog te besluiten om alle frequenties te veilen. De argumenten zijn opeens dat de NMA en de OPTA problemen zien. Dat is vreemd, omdat de Commissie Bouw eerder alle argumenten heeft onderzocht en kennelijk geen onoverkomelijke bezwaren zag.

Wij dringen er bij het kabinet op aan onze luisteraars en onze bedrijfstak serieus te nemen. Als er problemen zijn, geef ons dan de kans die gezamenlijk met de overheid op te lossen. Wij vragen Den Haag met een oplossing te komen die de bestaande bedrijfstak respecteert. Dat is ook de kern van het advies van de Commissie Bouw en de uitspraken van de Tweede Kamer.

Terugkomen op de adviezen van de Commissie Bouw en de wensen van de Tweede Kamer lijkt op een politiek spel om alsnog gelijk te krijgen. Dit torpedeert eerdere toezeggingen, de wil van onze volksvertegenwoordiging en de behoefte van onze luisteraars. Politieke onwil zonder steekhoudende argumenten. En zonder een beter alternatief te onderzoeken.

Luisteraars, wij zullen ervoor knokken om uw favoriete stations op de vertrouwde frequenties te houden. En u begrijpt dat wij er ook voor zullen knokken om onze bedrijven te laten voortbestaan.

YORIN FM, Radio 10 FM Sky Radio, Radio 538, Business Nieuws Radio, Classic FM, Noordzee FM, NLCR