Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Waarom moeten de radiofrequenties worden herverdeeld?

Vandaag debatteert de Tweede Kamer met de staatssecretarissen De Vries (Verkeer en Waterstaat) en Van der Ploeg (Media) over de herverdeling van etherfrequenties voor commerciële radiostations. Een Kamermeerderheid is tegen het veilingplan van de bewindslieden. Waarom is die herverdeling noodzakelijk en welke zenders zijn betrokken?

– De verdeling van etherfrequenties voor commerciële radio was een slepend probleem wegens de schaarste van frequenties en inefficiënt gebruik ervan. In 1996 en 1997 werd bij wet geregeld dat frequenties kunnen worden geveild. Veilen wordt gezien als een helder en marktgericht verdelingsmechanisme. Ook buitenlandse bedrijven kunnen er aan meedoen.

– Op 1 januari 1998 kregen zeven stations (Sky Radio, Radio 538, Radio 10 FM, Veronica FM (nu Yorin), Classic FM, Noordzee FM en Business News Radio) een tijdelijke vergunning, die afliep op 1 september 2000. Daarna zou er een veiling plaatsvinden, waar in de tussenliggende jaren het pad voor zou worden geëffend.

– Door onduidelijkheden over de ideale herplanning van etherfrequienties werd de termijn verlengd tot 1 september 2001. Op die datum lopen de huidige concessies voor de zeven zenders af. Ook is herverdeling noodzakelijk in verband met afspraken die Nederland met buurlanden heeft gemaakt over een internationale herverdeling van golflengtes.

– Door het politieke gesteggel kan de nieuwe indeling niet 1 september ingaan. De technische invoering kan nu in januari 2002 een feit zijn. Het kabinet roept de Kamer op snel akkoord te gaan met het veilingplan, omdat er anders ‘stiltes in de ether’ zullen vallen. Andere varianten zouden te veel tijd in beslag nemen.

– De bestaande zeven zenders willen dat ze blijven verzekerd van een plaatsje in de ether. De Tweede Kamer steunt de zenders hierin. De meeste van die stations zijn jaren geleden, toen er nog nauwelijks regels waren, gaan uitzenden en hebben miljoenen geïnvesteerd in het groot maken van hun zender. Ze vinden het oneerlijk dat ze moeten bieden op frequenties, die ze zelf ‘in de markt hebben gezet’. (ANP)