Naamsbekendheid Radio Excellent in regio goed

Uit onderzoek blijkt dat zeven procent van de respondenten Radio Excellent noemt op de vraag over de spontane naamsbekendheid. Dit resultaat is zeer goed. Te meer daar andere regionale radiostations (uitgezonderd Radio West) ook rond de 7% scoorden. In een aantal gevallen was de score zelfs minder dan 7%. Voor Radio Excellent met een relatief klein achterland
(Nootdorp) is dit een prima prestatie.

In de maanden september en oktober is er onderzoek gedaan door een student van de Haagsche Hogeschool naar de naamsbekendheid van Radio Excellent (de Nootdorpse radiozender) in opdracht van Radio Excellent. In totaal zijn honderd mensen uit de Haagse regio ondervraagd door middel van een enquête. Er werd onder meer gevraagd welke radiostations de respondenten uit hun hoofd konden opnoemen (de zogenaamde spontane naamsbekendheid) en welke radiostations de respondenten herkenden uit een vooraf opgesteld rijtje radiostations (ook wel geholpen naamsbekendheid genoemd).

Spontane naamsbekendheid
Op de zogenaamde spontane naamsbekendheid behaalde Radio Excellent de derde plaats van alle regionale stations. Radio West is de onbetwiste nummer een, maar dat is niet zo verwonderlijk gezien het zendbereik van dit station. Deze is veel groter dan het zendbereik van Radio Excellent. Opvallend is dat als men de nationale stations erbij betrekt, Radio Excellent hoger scoort dan een nationaal station als Kink FM (3%). Opvallende uitschieters bij de spontane naamsbekendheid zijn Radio 3FM (61%) en Radio 538 (ook 61%).

De top-5 van de regionale stations ziet er als volgt uit:
1. Radio West: 23%
2. Stadsradio 94: 9%
3. Radio Excellent: 7%
4. Sun FM: 4%
5. City FM: 3%.

Geholpen naamsbekendheid
Op dit onderdeel scoort Radio Excellent 25% naamsbekendheid. Dit is tevens vergelijkbaar met andere regionale stations en is in een aantal gevallen zelfs beter dan andere radiostations.

De top-5 van de regionale stations met geholpen naamsbekendheid ziet er als volgt uit:
1. Radio West: 69%
2 en 3. Stadsradio 94 en Radio Excellent: 25%
4. City FM: 8%
5. Sun FM: 5%.

Tot slot
Bij vergelijking van de beide top-5’s is Radio Excellent een plaats opgeschoven bij de geholpen naamsbekendheid. Samen met Stadsradio 94 delen ze de tweede plaats. Verder heeft Radio Excellent nu een grotere naamsbekendheid dan nationale stations waaronder Kink FM, Love Radio en de Concertzender. Dit is erg opvallend voor een station met een klein achterland. Uiteraard zien we bij de geholpen naamsbekendheid inclusief de nationale stations enkele uitschieters zoals Sky Radio (92%) en Radio 538 (81%). Uit het onderzoek kwam tevens naar voren dat Radio Excellent vooral beluisterd wordt door mensen tussen de dertig en veertig jaar. Zij luisteren allen voornamelijk popmuziek. [M]