Programmaraad Haarlem wil sancties tegen kabelmaatschappij

De programmaraad van Haarlem heeft bij het Commissariaat voor de Media geklaagd over Lijbrandt Telecom. Volgens de programmaraad weigert het kabelbedrijf om Yam FM, Veronica FM, Studio Brussel, AWBC Tamara en Exit Radio door te geven op hun kabelnet.

Lijbrandt Telecom wil geen redenen geven waarom de radiozenders niet worden doorgegeven. Het bedrijf verzorgt het kabelnet voor Woningcorporatie Pré Wonen in een aantal flats in Haarlem.

De Programmaraad Haarlem adviseert kabelmaatschappijen UPC en Lijbrandt Telecom jaarlijks over de samenstelling van het basispakket radio dat bestaat uit vijfentwintig zenders. Het advies van een programmaraad is in principe bindend. De mediawet verplicht de kabelmaatschappij het advies op te volgen, tenzij er ‘zwaarwichtige redenen’ zijn om dat niet te doen, bijvoorbeeld als de uitvoering van het advies in strijd is met het recht of als de financieel economische exploitatie van het kabelnet in gevaar komt.

De Programmaraad Haarlem is van mening dat het niet opgeven van een reden ook betekent dat er geen zwaarwegende redenen zijn om de zenders niet door te geven. Daarom heeft het de zaak voorgelegd aan het Commissariaat voor de Media. Dat organiseert op 31 juli aanstaande een hoorzitting. Het CvdM kan Lijbrandt Telecom onder andere een boete opleggen.

Bij Lijbrandt Telecom was nog niemand beschikbaar voor commentaar. [MvD]