Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Ofcom voert heffing in voor gebruik digitale etherfrequenties

Radio- en televisiestations in het Verenigd Koninkrijk zullen in de toekomst flink in de buidel moeten tasten voor het gebruik van hun digitale etherfrequenties. Mediaregulator Ofcom heeft besloten om met ingang van 2014 een heffing in te voeren voor het gebruik van deze frequenties. Hoe hoog het bedrag exact zal zijn is nog niet bekend. Daarnaast zal de BBC met ingang van 2008 ook moeten gaan betalen voor het gebruik van haar analoge radiofrequenties.

Met in de invoering van de zogenaamde ‘Administered Incentive Pricing’ (AIP) wil Ofcom de omroepen stimuleren om ze optimaal en efficiënt mogelijk gebruik te gaan maken van de frequenties. De hoogte van de heffing wordt namelijk bepaald aan de hand van de ruimte die men gebruikt. Daarnaast wil Ofcom de lijn recht trekken met andere gebruikers van frequenties onder de 1GHz. Voor het gebruik van analoge etherfrequenties moeten de commerciële omroepen namelijk al jaren betalen. Maar ook providers van mobiele telefoondiensten alsmede hulpdiensten als politie en brandweer moeten in het Verenigd Koninkrijk al betalen voor de gebruik van hun frequenties.

Hoeveel de omroepen precies moeten gaan betalen voor het gebruik van hun digitale etherfrequenties is nog niet precies bekend. Volgens Ofcom zal dit slechts een klein bedrag zijn in vergelijking met de andere kosten die de omroepen hebben. Desondanks zal de heffing kunnen oplopen tot tientallen miljoenen per jaar. Verwacht wordt dat de BBC voor haar twee multiplexen voor digitale ethertelevisie (DVB-T) tussen de £32 en de 38 miljoen (47 tot ruim 56 miljoen euro) per jaar kwijt zijn. Via deze twee multiplexen biedt de BBC momenteel een achttal televisiestations, alsmede een elftal radiostations aan, die geheel vrij te ontvangen zijn (Freeview). ITV, dat een vijftal televisiestations aanbiedt, zal tussen de £8 en de 12 miljoen (11 tot 17 miljoen euro) per jaar moeten gaan betalen. Hetzelfde geldt voor de vijf stations van Channel 4. Gebruikers van frequenties voor digitale radio (DAB) zullen op gelijkerwijze aangeslagen worden voor de frequentiegebruik.

In hoeverre de AIP bij kan dragen aan een beter gebruik van de DAB-multiplexen is nog sterk de vraag. Momenteel zitten de multiplexen in het Verenigd Koninkrijk al overvol. Het gevolg is dat de bandbreedte van de diverse radiostations de afgelopen jaren flink vermindert is, waardoor de geluidskwaliteit sterk achteruit is gegaan. In veel gevallen klinken de radio-uitzendingen via DAB nog slechter dan die via FM. Het lijkt er dus sterk op dat de AIP meer gezien kan worden als een extra vorm van belasting.

De BBC zal overigens nog eens dubbel aangeslagen gaan worden, want met ingang van volgend jaar zullen zij ook moeten gaan betalen voor het gebruik van hun analoge radiofrequenties (FM en AM). Hiermee komen zij in de gelijke positie als de commerciële radiostations, die al jaren betalen voor het gebruik van deze frequenties. Als het aan de commerciële radiostations ligt, zal hier overigens snel een einde aan komen. Momenteel wordt er bij de Britse regering en bij Ofcom druk gelobbyd om een datum vast te stellen waarop de analoge radiofrequenties worden uitgeschakeld. [RS/Radio.NL]

Gerelateerde berichten