Search
Close this search box.

Resultaten onderzoek AT ‘ronduit bedroevend’

De Olon, maar ook zeer veel individuele lokale omroepen zijn niet blij met de uitkomsten van het Agentschap Telecom inzake de voortgang van het project lokale omroep (B)ether. Op 18 februari vond een overleg plaats tussen het AT en de Olon over dit project. Dit mede na aanleiding van de vragen die een maand eerder door de Olon werden gesteld over de teleurstellende uitkomsten van de optimalisatie van lokale omroepfrequenties en de onduidelijkheden over het coördinatieproces van de 18 FM-frequenties beneden de 104.9 MHz.

“In de periode december 2007-januari 2008 zijn door Agentschap Telecom alle lokale omroepen die deelnemen aan het project en die geen eerder aanbod hadden gekregen voor een frequentie buiten de lokale omroepband aangeschreven. Voor 47 omroepen betekende dit een voorstel tot optimalisatie van de huidige in gebruik zijnde frequentie.

41 Omroepen kregen na twee jaar wachten simpelweg te horen dat er voor hen geen oplossing voor handen was. Van alle lokale omroepen die zich hadden aangemeld (113) hadden er op 18 februari 2008 67 omroepen een concreet aanbod van Agentschap Telecom ontvangen, 47 op de huidige frequentie en 20 buiten de zogenaamde lokale omroepband. Nadere analyse door Olon van de oplossingen schept echter een veel negatiever beeld. Met name de oplossingen die zijn aangedragen binnen de lokale omroepband zijn vaak geen echte oplossingen en/of ze zijn zo beperkt dat er nauwelijks gesproken kan worden van terugdringen van een verzorgingstekort.

Op 18 februari 2008 werd ook gemeld dat de internationale coördinatie van 10 van de 18 frequenties die waren aangeboden was afgerond. Resultaat: één frequentie valt definitief af, negen frequenties zijn goedgekeurd maar wel met de nodige reducties. De betreffende omroepen hebben op 7 en 12 maart 2008 van Agentschap Telecom een nieuw, definitief voorstel ontvangen. Het gaat om de omroepen in de gemeenten Sint Anthonis, Barneveld, Holten en Rijssen, Gemert, Midden-Groningen, Bronckhorst, Lingewaard, Dinkelland-Tubbergen en Meppel. De omroepen zijn verzocht om voor 31 maart 2008 het Agentschap Telecom te laten weten of ze al dan niet akkoord gaan met het nieuwe voorstel.

Voor bijna alle omroepen geldt dat het definitieve voorstel significant afwijkt van het eerdere aanbod door de reducties die zijn toegepast als gevolg van de internationale coördinatie. Daarnaast is in het nieuwe voorstel uitgegaan van de feitelijke antennegegevens. Van de overige acht frequenties die zijn aangeboden voor coördinatie is het resultaat nog niet bekend. De Stichting Streekradio De Wolden heeft op 20 februari 2008 alsnog een voorstel ontvangen van het Agentschap voor een frequentie buiten de lokale omroepband. De omroep kreeg tot 10 maart 2008 de tijd om akkoord te gaan.

Al met al zijn de resultaten ronduit bedroevend. Olon heeft bij Agentschap Telecom aangedrongen dat alle omroepen die naar aanleiding van een optimalisatievoorstel of juist een afwijzing daarvan hebben gereageerd op Agentschap Telecom op korte termijn een inhoudelijke reactie tegemoet kunnen zien. Op de komende ledenvergadering van de Olon (19 april) zal Agentschap Telecom de resultaten proberen toe te lichten. Voor die tijd zal de OLON de complete resultaten publiceren op de Olon-website. [Olon/Radio.NL]

Gerelateerde berichten