Search
Close this search box.

‘Kleine omroepen moeten opgaan in groter geheel’

Kleinere omroepen, zoals de IKON of de Boeddhistische omroep, moeten bij grotere omroepen gevoegd worden. Dat is één van de aanbevelingen van de visitatiecommissie Landelijke Publieke Omroep. Deze commissie onder leiding van Annie Brouwer-Korf (oud-burgemeester van Utrecht) heeft het functioneren van het Nederlandse omroepbestel in de afgelopen vijf jaar onder de loep genomen.

Volgens de commissie kunnen de kleinere omroepen, de zogenoemde 39f-omroepen, aanhaken bij grotere omroepen met een verwante doelstelling. ‘De commissie beveelt aan om de christelijke, ledengebonden omroepen die nu al in het bestel zijn vertegenwoordigd, verantwoordelijk te maken voor de zendtijd van de verwante 39f-omroepen en de overige omroepen onder te brengen in een overkoepelende organisatie’, staat in het rapport.

Die gedachtegang zou kunnen inhouden dat de Ikon bij de Ncrv onderdak krijgt en de Rkk integreert met de Kro. De Boeddhistische omroep kan met de andere zendgemachtigden die overblijven opgaan in een grote omroep. De visitatiecommissie heeft een soortgelijk plan met de educatieve omroepen. De commissie had, zoals eerder gemeld, een vernietigend oordeel over omroep Llink. Die omroep zou mogen verdwijnen. [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten