‘Commerciële radiomarkt onterecht op slot’

De commerciële radiomarkt gaat ten onrechte de komende jaren op slot. “Wie zich had verheugd op een herverdeling van de commerciële radiofrequenties, zal met teleurstelling kennis hebben genomen van het voornemen van de Staatssecretaris om de bestaande vergunningen tot 2017 te verlengen.” Dat schrijven Henk Breeman en Alex Meijer, advocaten bij Loyens & Loeff in Rotterdam, in het FD. Nieuwe partijen zullen nog eens 8 jaar moeten wachten op een herverdeling.

Heemskerk wil met zijn beslissing een impuls te geven aan digitale etherradio. De zittende partijen moeten investeren in digitale radio en dienen hun programma’s vanaf 2011 naast analoog ook digitaal via de ether te verspreiden. Verder riskeren zij mogelijk de intrekking van hun vergunningen, indien zij niet binnen vier jaar een geografisch bereik realiseren van 80%.

Kunstmatige schaarste
Nieuwe toetreders mogen slechts meedingen naar twee onlangs ingetrokken vergunningen van Arrow, zo schrijven Loyens & Loeff. “Hiermee wordt kunstmatige schaarste gecreëerd met mogelijke prijsopdrijving en beperking van concurrentiemogelijkheden in de ether als gevolg”, aldus de kritiek van Breeman en Meijer.

Eerlijke kansen
Het uitgangspunt dat schaarse frequenties periodiek worden herverdeeld, wordt volgens hen ten onrechte ondergeschikt gemaakt aan de wens om digitale radio een duwtje in de rug te geven. Volgens Breeman en Meijer zou de staatssecretaris zijn doel ook kunnen bereiken door bij een volledige herverdeling van de commerciële radiofrequenties marktpartijen te verplichten in digitale radio te investeren. Op die manier krijgt iedereen een eerlijke kans, zonder dat daardoor de introductie van digitale radio in gevaar komt. [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten