CvdM en AT tekenen samenwerkingsprotocol

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) en Agentschap Telecom (AT) hebben op 5 december 2017 een samenwerkingsprotocol ondertekend. Doel hiervan is om de twee overheidsinstellingen beter te laten samenwerken bij bijvoorbeeld de inhoudelijke controle van radiostations.

CvdM en AT tekenen samenwerkingsprotocolEr zijn situaties waar de taken van onze organisaties elkaar raken en dat vraagt om samenwerking”, legt Madeleine de Cock Buning, voorzitter van het Commissariaat, uit.

Onderling hebben we nu vastgelegd hoe die samenwerking gaat plaatsvinden. Dit schept duidelijkheid naar de instellingen die onder ons toezicht staan over de wijze van samenwerking. Als toezichthouder vind ik het belangrijk dat wij transparant en helder zijn over onze werkwijze.

Ook Peter Spijkerman, directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap, onderstreept het belang van hechtere samenwerking: “Het medialandschap is dynamisch en veranderingen volgen elkaar snel op. Het is van belang goed aangesloten te zijn op onze omgeving. Onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling versterken de effectiviteit van de uitvoering en het toezicht van beide organisaties. De afspraken hierover hebben we nu in het protocol gezet”.

Controle radiostations
Zo gaan het CvdM en AT samenwerken bij bijvoorbeeld het toetsen van verbondenheid tussen commerciële radio-omroepen of het verlenen van toestemming om omroep te verzorgen aan commerciële media-instellingen.

Ook de bij handhaving van de programmatische voorschriften en vergunningvoorschriften voor commerciële radio-omroepen gaan de twee instellingen samenwerken. Zo is het AT verantwoordelijk voor handhaving van de vergunningen (zoals regiogerichtheid), terwijl het CvdM verantwoordelijk is voor alle zaken die in de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep (AGF) zijn opgenomen (zoals de hoeveelheid muziek of nieuws die een radiozender moet uitzenden). Zaken die in de praktijk hand in hand gaan.

Het samenwerkingsprotocol tussen het CvdM en AT is hier te lezen. [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten


Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email