Raad voor Cultuur pleit voor maximaal aantal omroepen binnen NPO

De Raad voor Cultuur adviseert om een maximaal aantal omroepen vast te stellen dat mag uitzenden binnen de NPO. Volgens het adviesorgaan van de regering, maakt het groeiende aantal omroepen beheers- en bestuurbaarheid steeds ingewikkelder.

De huidige regels maken namelijk dat er steeds omroepen bij kunnen komen, terwijl er zelden een uit het bestel verdwijnt. Sinds de toetreding van Omroep Zwart en Ongehoord Nederland zijn er 11 omroepen actief binnen het landelijke publieke stelsel.

Steeds meer hetzelfde
Tegelijkertijd blijkt dat met name de grotere omroepen zich meer en meer op algemeen publiek richten en minder op hun oorspronkelijke doelgroep. Hierdoor verwordt het programma-aanbod tot steeds meer van hetzelfde, terwijl het juist de bedoeling was dat vanuit verschillende omroepen een pluriform aanbod ontstaat.

Het rapport dat voormalig minister Slob (Media) vorig jaar liet opstellen over legitimatiecriteria voor publieke omroepen geeft ook geen goed antwoord op de vraag hoe maatschappelijke binding van omroepen juridisch houdbaar getoetst kan worden. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in een brief aan staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media. Haar voorganger had de raad gevraagd om op het rapport te reflecteren.

Het rapport, dat is opgesteld door adviesbureau AEF, laat volgens de raad de wezenlijke vraag naar onderscheidende criteria voor erkenning van omroepen onbeantwoord.

Beperking aantal omroepen, meer interne regie door NPO
Voor de houdbaarheid van het bestel zijn volgens de raad daarom andere maatregelen nodig. Beheers- en bestuurbaarheid kan volgens de raad worden bereikt door het aantal omroepverenigingen aan een maximum te binden. Daaraan gekoppeld adviseert de raad een meer nadrukkelijke interne regie door de NPO op de pluriformiteit van het aanbod.

Die regie op genre- en programmaniveau is naar het oordeel van de raad nodig om fijnmazig de samenleving te kunnen bedienen en om flexibel in te kunnen spelen op actuele veranderingen in die samenleving.

Vanzelfsprekend moet daarbij geborgd worden dat die regie ook een goede maatschappelijke legitimatie heeft, waarbij ook de omroepen een betrokkenheid dienen te hebben“, stelt de raad. “Maximering van het aantal omroepverenigingen maakt een dergelijke aanvulling op de externe pluriformiteit van de omroepverenigingen extra noodzakelijk.” [RadioWereld.NL]