VK: Bauer krijgt bijna 30.000 euro boete voor uitzetten AM-zenders Absolute Radio

Mediaregulator Ofcom heeft Bauer Media een sanctie opgelegd van bijna 30.000 euro voor het uitzetten van alle middengolfzenders van Absolute Radio begin van dit jaar. De sanctie valt relatief laag uit, omdat rekening is gehouden met het aflopende aantal luisteraars via AM en financiële leefbaarheid.

In januari schakelde Bauer alle middengolfzenders van Absolute Radio in het Verenigd Koninkrijk uit. Het werd daarmee de eerste analoge radiozender die de digitale transitie volledig afrondde. Als gevolg hiervan trok Ofcom de vergunning voor het gebruik van de middengolffrequenties in. Net als in Nederland is een vergunninghouder verplicht om alle zenders gedurende de vergunningsperiode in de lucht te houden en is voor elke wijziging vooraf toestemming nodig van de etherregulator.

Volgens de mediawet is Ofcom verplicht om, indien de mediaregulator een landelijke vergunning intrekt, een sanctie op te leggen aan de houder. Deze kan oplopen tot ruim 290.000 euro.

De sanctie die Bauer opgelegd krijgt is echter gereduceerd tot bijna 30.000 euro. “Bij het vaststellen van de hoogte van de financiële sanctie hebben we rekening gehouden met de redenering van Bauer om op AM te stoppen, waaronder afnemende beluistering op AM en de commerciële levensvatbaarheid van het station,” aldus Ofcom.

De middengolfvergunning van Absolute Radio werd in 2021 nog met 10 jaar verlengd. Voor het gebruik van de frequenties moet het station jaarlijks wel een vergoeding van bijna 12.000 euro betalen aan de staat. Dit is exclusief de exploitatie van het zendernetwerk.

Echt pijn lijkt Absolute Rsdio niet te hebben gehad van het afstoten van de middengolf. Het eerste kwartaal van dit jaar zag het station het weekbereik groeien. [RadioWereld.NL]