Akkoord over NPO omroep-cao 2024: sneller vast contract en maandsalaris erbij

Beroepsvereniging NVJ heeft met de NPO een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Omroep-cao. Het resultaat komt neer op meer werkzekerheid, een forse vermindering van het aantal tijdelijke contracten, hogere vergoedingen voor zzp’ers, en een loonsverhoging van in totaal 10,5% – omgerekend ruim een maandsalaris voor alle omroepmedewerkers.

Met deze maatregelen zijn werkgevers en de NVJ het eens geworden over het afsluiten van een nieuwe cao voor het omroeppersoneel voor heel 2024, met een aanvullende salarismaatregel voor het jaar 2023. De NVJ legt het onderhandelingsresultaat positief voor aan de leden werkzaam bij de Publieke Omroep.

De huidige cao liep nog door tot 31 december 2023, maar de hoge inflatie en de roep om meer werkzekerheid was voor alle betrokken partijen aanleiding om tussentijds in gesprek te gaan. Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de NVJ-leden in dienst bij een landelijke of regionale publieke omroep. Bij een definitief akkoord geldt de nieuwe cao voor alle omroepmedewerkers vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Concreet houdt het onderhandelingsresultaat in:
– Een structurele loonsverhoging van 5% met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023;
– Een structurele loonsverhoging van 3,5% per 1 januari 2024;
– Freelance tarieven voor nieuwe en voortgezette opdrachten volgen per 1 september 2023 de cao-verhogingen;
– Tijdelijke contracten gaan naar 3 in 2 jaar in plaats van 6 in 4 jaar;
– Stagevergoeding wordt € 475 per 1 september 2023 en stijgt per 1 januari 2024 mee met de cao-verhogingen.

Wais Shirbaz, secretaris Omroep van de NVJ: “Met deze afspraken zetten we een enorme stap richting het creëren van werkzekerheid voor de medewerkers van de omroep. Bovendien is het ons gelukt om de gevolgen van de hoge inflatie zoveel mogelijk te verzachten, zowel voor werknemers als voor zzp’ers. Daarom leggen we dit onderhandelingsakkoord aanstaande donderdag voor aan onze leden met een positief advies. Zoals altijd is het laatste woord hierover aan onze leden.

Ook de NPO is blij met het accoord. “Er ligt nu een prachtig resultaat waarmee we recht doen aan al het harde werk van alle omroepmedewerkers en we tegelijk rekening houden met de flink gestegen inflatie”, zegt Peter Kuipers, voorzitter van de werkgeversdelegatie. NPO-bestuurder Paul Doop: “Dit resultaat laat zien dat de publieke omroep bereid is grote stappen te zetten naar meer werkzekerheid. Dat is belangrijk voor een goed werkklimaat met ruimte voor creativiteit en journalistieke kwaliteit.” [RadioWereld.NL]