Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Lokale commerciële station verbolgen over opheffen kleine FM-kavels

Lokale commerciële radiostations zijn verbijsterd over de voorgestelde nieuwe indeling van de nieuwe landelijke commerciële FM-kavels en het opheffen van de kleine kavels. Daarnaast hekelen ze dat hun vergunningen al op 31 augustus aflopen, terwijl nieuwe vergunningen pas een jaar later ingaan.

Foto: video still Youtube

Dit blijkt uit reacties op de consultatie van de veilingplannen van de niet-landelijke commerciële FM-kavels en de voorgestelde nieuwe indeling. Hieruit blijkt dat de 14 kleine kavels, bestaande uit één FM-frequentie, die in 2022 verdeeld werden, allemaal verdwijnen en de frequenties worden toegevoegd aan andere grote kavels.

Met grote verbazing en afschuw hebben we onlangs kennisgenomen van het voorstel tot herindeling van de NCLO-kavels en FM-frequenties”, schrijft de KRCO, de belangenvereniging voor kleine commerciële omroepen, in een reactie op de consultatie. “Met name het deel waarin de recent geveilde kavels B39 tot en met B54 voor nieuwkomers nu worden opgeslokt binnen de nog groter geworden overige kavels baart ons ernstig zorgen.

Het voorstel lijkt eerder op een aaneenrijging van FM-frequenties en herverdeling van kavels, welke door de grootverbruikers welhaast omgevormd zijn tot bijna landelijke commerciële FM-frequenties. Dit staat totaal haaks op de taak van de overheid (wetgever) namelijk het maken van beleid tot bevorderen c.q. creëren van concurrentie binnen de radio-omroepmarkt en niet een nieuw beleid maken waarin concurrentie juist wordt uitgesloten, zoals in de voorgenomen plannen wel gebeurt.

Buitengesloten bij planvorming
De KRCO is uitermate verbaasd dat geen enkele kleine zender betrokken is bij het maken van de plannen voor de herverdeling. Kleine stations als Koekstad Deventer, Sunrise FM Rotterdam, Eemland Amersfoort en zelfs LOA, die meer dan 10 jaar een regionale FM-frequentie op Ameland vult, zijn buiten de plannen gehouden.

Vooralsnog lijkt alleen de NLCR, de branchevereniging die de grote niet-landelijke stations als RADIONL, Tukker FM en Joy Radio en de bv’s waarin hun FM-vergunningen zijn ondergebracht vertegenwoordigt, betrokken te zijn bij de planvorming. Dit blijkt uit de consultatiestukken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarin meermaals geschreven wordt dat er aanpassingen in de indeling van de kavels zijn gedaan op basis van input van de NLCR.

De consultatie is dus zéér selectief geweest”, concludeert de KRCO. “Nu lijkt het nieuwe plan dus volledig toegeschreven en geschreven op de NLCR en haar leden welke al (enorm) veel FM- frequenties in handen hebben.

Plan gebaseerd op aannames
Met de plannen voor de herverdeling van de FM-kavels volgt EZK overigens het omstreden rapport van de Adviescommissie Don over de toekomst van radio uit 2020. Hierin staat onder meer dat de commissie lokale commerciële radio op FM niet levensvatbaar acht. “Omdat er wordt getwijfeld aan de economische levensvatbaarheid van kleine FM-kavels, wordt er direct door RDI onderzoek gedaan naar een andere indeling van deze niet-landelijke commerciële FM-kavels. Het hele plan lijkt dus vooral gebaseerd op een aannames.

Foto: video still

Jaar uit de lucht
Daarnaast is het de KRCO een doorn in het oog dat de vergunningen van 14 kleine FM-kavels al op 31 augustus 2024 aflopen en dus uit de lucht moeten, terwijl de nieuwe vergunningen pas per 1 september 2025 ingaan. Dit terwijl de vergunningen van de overige B-kavels verlengd zijn tot en met 31 augustus 2025 en dus gewoon in de lucht kunnen blijven.

De kleine partijen worden hierdoor al op 10-0 achtstand gezet bij de veiling, aangezien zij het komende jaar geen inkomsten kunnen genereren en de grotere concurrenten wel. “De huidige ‘kleine’ FM-frequenties zouden dan ook ambtshalve in ieder geval dienen te worden verlengd tot 1 september 2025, zodat de huidige gebruikers hun radio-uitzendingen kunnen continueren en de aflooptijden gelijk zijn aan die van de overige NLCO-frequenties. Dit ook gelet op de rechtszaak van de landelijke spelers waarbij uit de uitspraak van de rechter bleek dat ‘gelijke kavels een gelijkluidende einddatum moeten hebben’.

Ook Koekstad pleit voor een jaar verlenging. “Het zou zonde zijn om de frequenties een jaar op de plank te laten liggen.

Nieuw beleid
Liever ziet de KRCO nog een iets langere verlenging. “De KRCO roept de Minister op om deze veiling uit te stellen met twee jaar en alle huidige omroepen ambtshalve te verlengen met die periode met als einddatum 1 september 2026. In deze tijd een geheel nieuw beleid te formuleren rekening houdende met alle huidige vergunninghouders.

Tenslotte heeft de KRCO met verbazing kennis genomen van de reactie van zenderexploitant Radio Netwerk Nederland (RNN), die EZK nu al verzoekt om soepel te zijn om FM-frequenties te mogen verplaatsen naar hun eigen masten. “Elke operator of omroep kan en mag te allen tijde op de huidige locaties haar antennes ophangen tegen een marktconforme prijs. Dit geldt ook voor RNN en huidige omroepen. Het is dus dan ook onwenselijk dat speciaal voor RNN nu al toezeggingen worden gedaan om mogelijk zenders te mogen verplaatsen naar masten welke zij in haar bezit heeft, terwijl andere omroepen de normale procedures dienen te volgen tot verplaatsing binnen de geldende normen.

Saillant detail is dat RNN tijdens de consultatie van de nieuwe kleine FM-frequenties in 2021 juist erg kritisch was op de ingebruikname en zelfs schreef: “Verplaatsen van opstelpunten zal niet toegestaan moeten zijn en zo ook niet optimalisaties.” [RadioWereld.NL]

Zie ook: Dossier Verdeling Radiofrequenties

Eén reactie

  1. Je kan altijd kijken naar een AM kavel?
    Misschien is dat een optie??