Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Vereniging Middengolfzenders wil geen veiling op Middengolf

Na aanleiding van het “kabinetsbesluit Zero Base” is de VMZ is tegen een veiling van AM frequenties. Veilen betekent een onacceptabele kostenverhoging die de middengolfstations, vanwege de hogere zendkosten en veel slechtere markt dan FM, niet zullen overleven.
Bovendien werkt een veiling concurrentievervalsend daar inmiddels partijen hun toevlucht hebben genomen tot frequenties in het buitenland zoals Radio Nationaal. Deze “ontduikt” daarmee de veilingkosten.

De VMZ vindt dat de huidige AM vergunningen verlengd moeten worden met uitzondering van de frequenties die gebruikt worden voor dubbel beleg en frequenties die een dubieus bestaan hebben door verhuur of gebruik door anderen dan de vergunninghouder.

Daarmee komt er voldoende ruimte voor nieuwkomers met een paar aantrekkelijke frequenties als 675 en 1008 kHz. Ook op andere kavels is een goed bereik mogelijk mits deze worden geoptimaliseerd.

De internationale coördinatie voor AM moet nu snel beginnen; daarom houdt de VMZ onverkort vast aan de datum van 1 september 2001. De vertragingen hebben allemaal met FM te maken; de middengolf staat daar volledig buiten. (Toekomstige) AM zenders dulden geen uitstel meer en zijn het gepruts en gerotzooi van “Den Haag” en het getouwtrek om de FM-frequenties nu meer dan zat. Claims voor schadevergoeding bij nog verder uitstel zullen dan ook niet uitblijven.

Bij de verdeling moet vooral rekening gehouden met de haalbaarheid van het voorstel van een partij. Het format zal daarbij een belangrijke rol spelen omdat middengolf lang niet voor elk format geschikt is. De VMZ wil dan ook dat er tenminste twee frequenties (675 en 1008 kHz) voor “oldies”/gouwe ouwen (popmuziek uit de jaren 60 – 80) worden gereserveerd. Dit format geeft volgens deskundigen de meeste kans op succes op AM.

De VMZ vindt nog immer dat nieuwszenders, publiek en commercieel, op AM moeten waarmee niet alleen meer ruimte komt op FM maar ook de hele middengolfband aantrekkelijker wordt voor de luisteraar en een betere marktpositie krijgt. (Ruud Poeze, Oprichter Vereniging Middengolfzenders)(3 juli 2001)