Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kamervragen over radiofrequenties

VVD-Kamerlid Charlie Aptroot heeft samen met zijn D66-collega Bert Bakker Kamervragen gesteld aan minister Brinkhorst van Economische Zaken over mogelijke belemmeringen van het gebruik van frequenties op de Middengolf.

Vorig jaar juni zijn een aantal middengolf frequenties verdeeld. De frequenties moeten per 1 juni 2004 in gebruik zijn genomen volgens de zendvergunningen. Volgens betrokken ondernemingen zijn er echter een aantal zaken die ingebruikname verhinderen zoals het ontbreken van opstelpunten voor zendmasten Maar ook de monopolie positie van Nozema. De Nozema kan als enige middengolfzenders aanbieden en de tarieven zijn ruim twee maal zo hoog als in de buurlanden. Ondanks de inspanningen van de vergunninghouders konden tot dusver maar vier middengolf-frequenties in bedrijf worden genomen. Het in de lucht brengen van de overige acht frequenties vraagt meer tijd.

De Kamervragen:
1.
Is de minister bereid om uitstel te verlenen aan de partijen die hun frequenties 1 juni aanstaande nog niet in de lucht hebben kunnen brengen?

Het Agentschap Telecom (AT) vraagt toezichtkosten, de hoogte daarvan is afhankelijk van het zendvermogen dat de zendvergunning vermeldt. Hoe groter het vermogen, hoe meer toezichtkosten AT zou moeten maken, aldus AT in een toelichting. Dit soort kosten zouden volgens geldend recht niet hoger behoren te zijn dan de werkelijk gemaakte kosten, maar AT rekent ook de volle toezichtkosten voor frequenties die niet in de lucht zijn.

2. Vindt de Minister het redelijk om nieuwkomers, die hun frequenties nog niet in de lucht kunnen brengen, vanaf de ingangsdatum van de zendvergunning tienduizenden Euro’s te laten betalen, terwijl AT daar nauwelijks iets voor doet?

3. Is het niet redelijker om voor de toezichtkosten uit te gaan van het werkelijke vermogen, waarmee een frequentie in de lucht gebracht wordt? Dat sluit aan bij het idee van AT zelf dat er een verband is tussen de hoogte van het uitzendvermogen en de toezichtkosten.

Voor toezicht op de middengolffrequenties wordt ruim 5 keer het tarief berekend van toezicht op kortegolffrequenties en hetzelfde als voor FM frequenties. In het buitenland, bijvoorbeeld Engeland, wordt rekening gehouden met de marktsituatie en geldt een korting voor middengolffrequenties ten opzichte van FM en kortegolf.

4. Is de Minister bereid de tarieven van AT te bezien en deze rekening te laten houden met de daadwerkelijke kosten?

De opstelplaats Lopik is van groot belang voor de middengolffrequenties. Onlangs is een convenant ondertekend tussen lokale overheden, de provincie Utrecht en Nozema, dat er op neerkomt dat het zendvermogen in Lopik sterk terugloopt. Dit terwijl frequenties boven de 1000 kHz, met name 1395 en 1008 kHz, niet langer vanaf Lopik kunnen worden uitgezonden. Het Ministerie van Economische zaken steunt dit convenant. Volgens de vergunninghouders is hierover geen enkel overleg geweest met hen, zij zijn niet eens geïnformeerd.

5. Deelt de Minister de mening van de VVD- en D66-Fractie dat het op zijn zachtst gezegd vreemd is dat het ministerie van EZ eerst frequenties verkoopt en vervolgens het in de lucht brengen van diezelfde frequenties moeilijk, zo niet onmogelijk maakt?

6. Kan de Minister bevestigen dat met marktpartijen over het convenant niet is overlegd?

7. Is het convenant schadelijk voor de vergunninghouders en zo ja, op welke wijze wil de Minister deze schade beperken?

8. Is het convenant gezien de nadelige effecten voor de vergunninghouders zonder wijzigingen of aanvullende maatregelen wel aanvaardbaar en uitvoerbaar?
 
Reageren is mogelijk via de weblog van Veronica dj Alexander Stevens