Zoek
Sluit dit zoekvak.

Luistercijfers

Dagelijks luisteren er miljoen mensen in Nederland naar de radio. Maar naar welke zender luisteren ze precies? En wat is het populairste radiostation?

In Nederland wordt sinds 1965 onderzoek gedaan naar het luistergedrag van de Nederlandse bevolking. Tot 2012 gebeurde dit via het Continu Luisteronderzoek. Deelnemers aan dit Continu Luisteronderzoek hielden zes maal per jaar gedurende een week een dagboek bij op papier.

Hierin konden de deelnemers per kwartier aangeven of ze naar de radio hebben geluisterd en, zo ja, naar welke zender er geluisterd werd en of dat thuis, in de auto, op het werk of ergens anders plaatsvond.

In 2012 werd het luisteronderzoek vernieuwd en heette het Nationaal Luister Onderzoek (NLO). Het onderzoek werd uitgevoerd door Intomart GfK. Nog steeds hielden deelnemers (radiologpanel) per kwartier bij in een e-dagboek naar welke zender ze luisterden. Elke maand werden luistercijfers gerapporteerd over de afgelopen twee maanden. Van 2005 tot en met 2017 zijn er ook cijfers op provinciaal niveau bekend.

In januari 2023 is het nieuwe NMO Luisteronderzoek van start gegaan. De nieuwe luistercijfers worden gemeten met de MediaCell+ app van onderzoeksbureau Ipsos, waarbij het werkelijke luistergedrag gemeten wordt in plaats van dat er naderhand op basis van herinnering gerapporteerd wordt, zoals bij de dagboekmethode nog gebeurde.

De MediaCell+ app registreert aan de hand van audiomatching welke zender ‘aan’ staat. Daarnaast wordt encoding (een onhoorbare code in het audiosignaal) ingezet om vast te stellen via welk platform wordt geluisterd, zoals FM, DAB+ of internet. Ook kan de app, door de RealityMine component, al het voor mediaconsumptie relevante onlineverkeer op de smartphone meten.

De metingen vinden plaats in het nieuwe, mede door Kantar opgebouwde, Multimedia Panel. Dit panel bestaat uit meer dan 3.100 panelleden en is representatief voor de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder. Bij de doelgroep 13-17-jarigen wordt de meting uitgevoerd aan de hand van een e-diary. De metingen onder 13-17-jarigen en onder 18+ worden gezamenlijk in één dataset uitgeleverd.

Voordeel van het elektronisch meten is dat het luistergedrag per minuut in kaart gebracht wordt. Luistercijfers worden nu wekelijks gerapporteerd. Elke woensdag om 14 uur worden de cijfers over voorgaande week (lopende van maandag tot en met zondag) gepubliceerd.