Vergunningsverlening regionale commerciële omroepen

Het Ministerie van Economische Zaken is voornemens om in 2007 vergunningen voor twaalf FM-frequenties en vier Middengolf-frequenties te verdelen. De FM-frequenties beslaan een relatief klein verzorgingsgebied en zijn bedoeld voor niet-landelijke commerciële radio. De Middengolf-frequenties zijn eind 2006 aan de Staat terug komen te vallen en zullen in dezelfde procedure worden verdeeld als de twaalf FM-frequenties.

Vergunningsverlening regionale commerciële omroepen In het Nationaal Frequentie Plan (NFP) is vastgelegd dat frequentieruimte in de FM- en Middengolf-omroepband via een veiling of een vergelijkende toets wordt verdeeld. Bij de eerdere verdeling in 2003 is voor een vergelijkende toets gekozen.

De Telecomwet schrijft voor dat zolang er in die bestemming nog houders van vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte zijn, er bij elke volgende uitgifte van frequentieruimte voor die bestemming een vergelijkbare procedure moet worden toegepast.

De twaalf FM- en vier Middengolf-frequenties zullen door een vergelijkende toets verdeeld worden. De procedure voor de vergelijkende toets is op dit moment in voorbereiding. De specifieke invulling hiervan wordt in het najaar bekend gemaakt. Bij het opzetten van de vergelijkende toets wordt ernaar gestreefd de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden.

Geïnteresseerde marktpartijen krijgen dan tevens de kans om hun visie en opmerkingen kenbaar te maken. Het streven is om het proces van de vergunningverlening in 2007 te starten. [Radiowereld.NL]

 


Overzicht: twaalf FM-frequenties

1. Ameland 89,4 MHz
2. Zutphen 89,9 MHz
3. Oldenzaal 90,0 MHz
4. Winterswijk 94,3 MHz
5  Cuijk 95,3 MHz
6  Lichtenvoorde 95,7 MHz
7  Den Helder 96,0 MHz
8  Stadskanaal 96,0 MHz
9  Heerenveen 97,3 MHz
10 Amersfoort 99,5 MHz
11 Appingedam 103,6 MHz
12 Kaatsheuvel 104,3 MHz

Overzicht: vier middengolf-frequenties
1 Heinenoord 828 kHz
2 Markerwaard 1224 kHz
3 Echt 1035 kHz
4 Amsterdam 1557  kHz