Meer ruimte voor DAB in Italië

Digital Audio Broadcasting (DAB) krijgt een nieuwe impuls in Italië. Onlangs maakte Paolo Romani, staatsecretaris van communicatie bekend, dat block 13A, B, en C (230.748, 232.496 en 234.208 MHz) voortaan ingezet gaan worden voor digitale radio. Hierdoor kan het DAB-netwerk in Italië verder uitgebouwd worden.

Meer ruimte voor DAB in Italië In Italië wordt sinds 2004 uitgezonden via DAB. In eerste instantie via de oude MP2-standaard, maar sinds vorig jaar zenden ook veel stations uit in DAB+, dat gebruik maakt van de nieuwere MP4 techniek. Momenteel kan 75% van de inwoners van Italië één of meerdere multiplexen ontvangen.

Officieel telt Italië drie landelijke multiplexen die in handen zijn van EuroDAB (o.a. RTL 102.5), ClubDAB (o.a. Capital, Deejay en Virgin) en de publieke omroep RAI, maar landelijke dekking hebben deze netwerken nog lang niet. Daarnaast zijn er ook nog acht regionale multiplexen in de lucht. Desondanks is er nog steeds geen ruimte genoeg om alle radiostations digitaal uit te laten zenden.

Om DAB een nieuwe impuls te geven in Italië, is besloten om kanaal 13 vrij te maken voor DAB. Hierop kunnen drie multiplexen (13A, B en C) worden uitgezonden. Besloten is om EuroDAB, ClubDAB en C.R. DAB elk een multiplex toe te wijzen, waardoor meer commerciële radiostations kunnen gaan uitzenden via DAB.

Inmiddels heeft EuroDAB de eerste zenders al aangestoken op het kersverse multiplex. In Bozen-Zuid-Tirol, dat deels aan Oostenrijk en Zwitserland grenst en deels Duitstalig is, zenden een aantal Duitstalige commerciële inmiddels uit op block 13A. Tot voorkort maakten de stations, waaronder Radio 2000, Radio Tirol en Südtirol 1, gebruik van block 9D. Ditzelfde block gebruikt EuroDAB elders in Italië voor de landelijke zender RTL 102.5 en Radio Vaticaan. Door de regionale stations in Bozen-Zuid-Tirol te verhuizen, kan er verder worden gewerkt aan de landelijke uitrol van RTL via DAB. [RS/Radio.NL]