Toch weer subsidie voor DAB Duitse publieke radio

De Duitse publieke radiostations krijgen mogelijk toch weer subsidie om te gaan uitzenden via Digital Audio Broadcasting (DAB). Na een jaar heeft de KEF, een commissie die de financiën van de publieke omroepen toetst en subsidies toekent, besloten om de subsidiestop op te heffen. Voorwaarde is wel dat de radiostations gaan bezuinigen op andere distributiemogelijkheden zoals de middengolf.

Toch weer subsidie voor DAB Duitse publieke radio In maart 2009 werd bekend dat de Duitse overheden DAB nieuw leven in wilden blazen. Net als in Nederland is deze vorm van digitale radio nog altijd niet van de grond gekomen. Maar nog voordat de eerste stappen waren gezet, leek de herstart in Duitsland al op een fiasco uit te lopen. Zo maakten de commerciële stations al bekend niet van plan te zijn om te investeren in DAB. De Duitse publieke omroep was hiertoe wel bereid, mits ze voldoende subsidie zouden krijgen. Dit liep echter anders uit dan verwacht. De subsidieaanvraag van 42 miljoen euro van de landelijke en regionale publieke stations voor de herstart van DAB werd namelijk afgewezen.

Nu, een jaar later lijkt de KEF toch teruggekomen te zijn op zijn besluit. Duitse publieke radiostations maken weer kans op subsidie voor DAB, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de publieke stations gebruik gaan maken van hetzelfde multiplex als dat de commerciële stations doen. Momenteel loopt al een verdeelprocedure voor capaciteit op het landelijke multiplex voor commerciële stations en het is de bedoeling dat ook de publieke stations Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur en DRadio Wissen via dit multiplex gaan uitzenden.

Een tweede voorwaarde is dat publieke radiostations gaan bezuinigen op andere distributiemethoden. Daarbij wordt met name gedacht aan uitzenden via de korte-, lange- en middengolf. Enkele publieke omroepen, zoals Radio Bremen, de Hessischer Rundfunk en de Rundfunk Berlin-Brandenburg al gestopt met uitzenden via de middengolf. In september verwacht de KEF concrete voorstellen van de andere publieke omroepen voor het uitschakelen van middengolfzenders. [RS/Radio.NL]