Noorwegen plant afschakeling FM in 2017

Als het aan de Noorse overheid ligt, wordt het grootste gedeelte van de FM-frequenties in 2017 buiten gebruik gesteld. Vanaf dan zijn alle grote radiostations uitsluitend digitaal via DAB, satelliet, internet of digitale televisie te ontvangen. Voorwaarde voor de afschakeling is dat op 1 januari 2015 tenminste 50% van al het radio luisteren digitaal gebeurt.

Noorwegen plant afschakeling FM in 2017 Sinds half jaren ’90 zendt de Noorse publieke radio NRK al zijn radioprogramma’s via Digital Audio Broadcasting uit. Via diverse lokale en regionale multiplexen zendt de omroep de regionale programma’s van P1 uit, alsmede P2, P3 en een aantal themakanalen. Ook via het landelijke multiplex zijn nog eens vier themakanalen van de NRK te ontvangen, alsmede de landelijke commerciële radiostations P4 en Radio Norge. Sinds vorig jaar zijn ook de (lokale) stations Radio 1 Hits Oslo, NRJ Noorwegen en P5 Bergen landelijk via DAB te ontvangen.

Om digitale radio te bevorderen en om een eind te maken aan de dubbele distributiekosten voor de radiostations, heeft de Noorse overheid een planning opgesteld voor het afschakelen van de FM-frequenties. Hierbij wordt grotendeels de ‘Engelse aanpak’ overgenomen.

De Noorse overheid wil namelijk al in 2017 het grootste gedeelte van de FM-frequenties buiten gebruik stellen. Hier hangen echter wel een aantal voorwaarden aan. Zo moet op 1 januari 2015 tenminste 50% van al het radio luisteren digitaal zijn. Hiervoor geldt een mix van DAB, internet, satelliet en digitale televisie.

Nieuwe auto’s dienen vanaf eind 2013 standaard uitgerust te worden met een DAB-ontvanger. Voor bestaande auto’s dienen losse DAB-ontvangers beschikbaar te zijn. Om ontvangst in de auto te garanderen, worden alle tunnels die langer dan 500 meter zijn uitgerust met een speciale antenne-installatie, zoals nu al het geval is voor FM.

De laatste voorwaarde voor het afschakelen van de FM-frequenties is dat het DAB-net van de NRK een gelijke dekking heeft als dat van FM. Voor commerciële stations geldt dat zij tenminste 90% van hun analoge FM-dekking digitaal moeten verzorgen. Daarnaast dienen zij via DAB themakanalen aan te bieden. Mocht één van bovenstaande criteria niet gehaald zijn op 1 januari 2015, dan wordt de afschakeling met twee jaar uitgesteld.

Geheel stil zal het na 2015 echter niet worden. Kleine lokale radiostations mogen vooralsnog blijven uitzenden via FM. Via de middengolf zijn dan geen Noorse radiostations meer te ontvangen. De NRK schakelt op 31 december 2012 de laatste AM-zender uit.

Momenteel zijn er in Noorwegen nog 15 miljoen radiotoestellen in omloop. Van DAB-ontvangers zijn er nog maar 300.000 over de toonbank gegaan. [RS/Radio.NL]