Oostenrijkse commerciële radio geen tegenstander meer van DAB

De VÖP, een vereniging waarin alle belangrijke commerciële radiostations in Oostenrijk lid van zijn, zegt geen tegenstander meer te zijn van de invoering van DAB+. Een verrassende ommezwaai, want tot voor kort zag deze vereniging helemaal niets in digitale etherradio. Nog dit jaar komt er een test met DAB+ in Wenen.

Oostenrijkse commerciële radio geen tegenstander meer van DAB DAB is in Oostenrijk nog nooit verder gekomen dan testuitzendingen. Tot en met 2008 werd er bijna 10 jaar lang in Wenen en Innsbruck getest met de oude MP2-standaard. Omdat DAB+ momenteel wordt uitgerold in buurlanden als Duitsland, Zwitserland en Italië, besloot KommAustria in juni 2012 te peilen of er voldoende interesse is voor DAB+ in Oostenrijk.

Er kwam een groot aantal aanvragen van zowel bestaande commerciële radiostations als nieuwe partijen binnen. Maar volgens de mediaregulator bleek na beoordeling het minimaal benodigde aantal net niet gehaald te zijn. Ongeveer een derde van de ingediende plannen bleek economisch niet haalbaar te zijn, waarna de plannen voor DAB+ in de ijskast werden geparkeerd. Begin dit jaar werd zelfs al duidelijk dat er voor 2015 geen plannen zijn om DAB+ te gaan uitrollen in Oostenrijk.

Boze tongen beweren dat de mediaregulator was gezwicht voor de lobby van de publieke omroep ORF en de VÖP, waar onder meer de landelijke commerciële zender Kronehit en de grote commerciële regionale radiozenders Antenne Kärnten en Antenne Steiermark lid van zijn. Zij zouden de huidige radiomarkt het liefst op slot houden om verdere concurrentie te voorkomen.

Nu blijkt de VÖP alsnog van mening te zijn veranderd en geen tegenstander meer te zijn van DAB+, zo laat voorzitter Klaus Schweighofer weten aan het vakblad Horizont. “We hebben afgelopen zomer een hevige discussie gevoerd over DAB+. Het is echter een illusie om te geloven dat FM voor altijd zal blijven bestaan. Nu is het tijd voor een offensief. Het is van belang dat uit de digitalisering fonds niet alleen nieuwe zenders en de distributie ervan worden ondersteund, maar ook de marketing.”

Nog dit jaar wordt er gestart met een test met DAB+ in Wenen. Vanaf twee locaties bij de stad zal uitgezonden gaan worden met 10 KW, zodat ook ontvangst binnenshuis mogelijk is. De test duurt in eerste instantie een jaar en gaat ongeveer 550.000 euro kosten. Het is de bedoeling dat het DAB+net op termijn uitgerold wordt over het hele land. Het in de lucht houden van het landelijke net kost ongeveer 12 miljoen euro per jaar.

Ondanks dat Oostenrijkse stations nog niet uitzenden via DAB+, wordt er in Oostenrijk wel degelijk uitgezonden in DAB+. De zender Pfänder bij Bregenz aan het Bodenmeer wordt namelijk al veelvuldig gebruikt door Buitenlandse partijen. Vanwege de gunstige ligging ten opzichte van Duitsland en Zwitserland zenden de Zwitserse publieke omroepen (kanaal 12C), de Zwitserse commerciële omroepen (kanaal 7D), de Duitse publieke omroepen SWR (kanaal 8D) en Bayerischer Rundfunk (kanaal 11D), alsmede de commerciële stations in Beieren (kanaal 12B) al via DAB+ uit vanaf deze locatie. [RS/Radio.NL]