Zoek
Sluit dit zoekvak.

‘Minister akkoord met digitaliseringsplannen commerciële radio’

Minister Kamp lijkt akkoord te gaan met de digitaliseringsplannen van de landelijke commerciële radiostations. Dit blijkt het Ontwerpbesluit van de Minister van Economische Zaken inzake verlengbaarheid van de vergunningen voor de FM-band dat momenteel geconsulteerd wordt.

‘Minister akkoord met digitaliseringsplannen commerciële radio’ Het verbeteren van de ontvangst van DAB+ was één van de voorwaarden om de huidige FM-vergunningen met vijf jaar te verlengen tot september 2017. De landelijke zenders willen dat de dekking buitenshuis vergroot gaat worden van 95% naar 97%. De ontvangst binnenshuis groeit van 40% naar 65%.

Om te beoordelen of de verbeteringsplannen van de omroepen voldoende zijn om de FM-vergunningen te verlengen, heeft de Minister adviesbureau Kwink ingehuurd op de plannen te beoordelen. In januari was er nog veel onduidelijkheid over de status hiervan, maar nu is er meer duidelijkheid.

In het “Ontwerpbesluit inzake verlengbaarheid van de vergunningen voor landelijke commerciële radio-omroepen voor de FM-band” schrijft Kamp: “Kwink is van oordeel dat het digitaliseringsplan van de VCR voldoende aanknopingspunten bevat om aannemelijk te maken dat de landelijke commerciële radio-omroepen bij een verlenging de investeringen in DAB+ op korte termijn zullen continueren en op korte termijn ook zullen intensiveren.”

“Het kabinet acht de bereidheid van de bestaande landelijke partijen om – op korte termijn – verder te investeren en het resultaat dat die investeringen gaat opleveren van groot belang voor het verder brengen van de digitalisering en de versnelling daarvan. Alles overziend, kan worden geconcludeerd dat het digitaliseringsplan van de VCR, zoals onafhankelijk en zorgvuldig beoordeeld door Kwink, leidt tot een versnelling van de digitalisering.”

Hierdoor is het dus niet noodzakelijk om te gaan veilen en kunnen de bestaande vergunningen verlengd worden. Inmiddels is de Minister al een consultatie gestart over de plannen om de vergunningen van de landelijke commerciële radiostations te verlengen en het Nationaal Frequentieplan te wijzigen.

Verplichting voor 2e zender landelijke omroepen via DAB+ vervalt
Ondanks dat de bestaande vergunningen zo goed als zeker verlengd gaan worden, komen er wel wat veranderingen. Zo zijn de landelijke commerciële radiostations na verlenging niet langer verplicht om een tweede radiostation aan te bieden via DAB+.

Momenteel zenden alle negen landelijke radiostations op FM naast hun eigen signaal (simulcast) ook een tweede station uit. Zo zendt Radio 538 als tweede kanaal 538 Non-stop uit, Radio 10 het kanaal Radio 10 Gold 60s en 70s Hits en BNR Nieuwsradio Arrow Classic Rock. Echter is de ruimte op het landelijke DAB+net op kanaal 11C eigenlijk te beperkt om 18 radiostations op uit te zenden. Het gevolg is dat veel zenders in hoofdkanaal in hoge kwaliteit uitzenden en voor hun tweede kanaal voor bandbreedtes van 40 tot 48 kbps kiezen.

In de toekomst krijgen de landelijke radiostations nog steeds 1/9 deel van 11C (ca. 128 kbps), maar mogen dit nu zelf invullen. Het geeft de mogelijkheid voor de stations  om te variëren met een hogere geluidskwaliteit of bijvoorbeeld slideshows.

Dit houdt dus niet perse in dat er na 2017 nog maar 9 landelijke commerciële radiostations via DAB+ uitzenden. Partijen kunnen ook hun capaciteit koppelen voor extra kanalen. Bij een bandbreedte van 96 kbps zouden tenminste 12 radiostations via een multiplex uitgezonden moeten kunnen worden.

Wel wordt de in de DAB+vergunningen opgenomen ingebruiknameverplichting aangescherpt.

Nieuw landelijk DAB+net
In de toekomst komt er ook een nieuw landelijk DAB+net bij voor commerciële radio. Deze capaciteit gaat geveild worden. Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend en hangt af van de verdere doorontwikkeling van de huidige DAB+markt. [Radiowereld.NL]