Deense radio per oktober 2017 volledig over van DAB naar DAB+

In Denemarken komt volgend jaar een einde aan de uitzendingen in de oude DAB (MP2) standaard. Op 1 oktober schakelen alle radiostations over naar DAB+. Daarnaast worden de landelijke DAB-netten opnieuw ingedeeld.

Denemarken kent momenteel twee landelijke DAB-netten. Op “Denmark 1” zenden nu acht publieke radiostations uit in DAB. Dit net is in het hele land op kanaal 12C te ontvangen.

“Denmark 2” bestaat uit drie verschillende netten (8B, 11C en 13B) die gezamenlijk landelijke dekken hebben. Het tweede net wordt gebruikt voor de grote commerciële radiostations, waaronder Radio 24syv, Pop FM, Radio 100 en Nova FM. Ook deze uitzendingen vinden nog plaats in de oude DAB-standaard. Naast commerciële radiostations zijn via dit net ook de 10 regionale edities van de publieke zender P4 in DAB+ te ontvangen.

Zowel het eerste als het tweede net worden geëxploiteerd door de publieke omroep DR.

Indeling op de schop
Op 1 oktober 2017 gaat deze indeling volledig op de schop. Allereerst gaan alle radiostations over op DAB+. Daarnaast verhuizen alle radiostations van de publieke omroep naar het tweede net. Tevens blijft Radio 24syv uitzenden via dit net. Weliswaar is dit een commerciële zender, maar deze krijgt subsidie van de overheid in de ruil voor veel nieuws en informatie.

De overige grote commerciële zenders verhuizen naar het eerste net. Dit net zal niet langer meer eigendom zijn van de publieke omroep, maar wordt gegund aan een exploitant (gatekeeper). Deze mag de resterende capaciteit gaan verhuren aan andere radiostations.

Daarnaast mag deze partij ervoor kiezen om het zenderpark te laten verzorgen door de DR of zelf een netwerk te bouwen. Wel wordt de eis gesteld dat dit DAB+net in tenminste 80% van Denemarken binnenshuis te ontvangen is.

Regionaal
Halverwege dit jaar gaan ook de 12 regionale DAB+netten de lucht in met in totaal 82 radiostations. In de meeste gevallen worden dit simulcasts van bestaande FM-zenders zijn. De vergunningen hiervoor werden in de zomer van 2015 al vergeven.

Momenteel heeft 45% van de Deense huishoudens een DAB(+)ontvanger in huis. In totaal zijn er al 1,9 miljoen radio’s voor digitale etherradio verkocht.

FM in 2019 uit?
Binnenkort start de Deense overheid met een grootscheepse voorlichtingscampagne over digitale radio. Het is de bedoeling dat medio 2019 FM uitgaat in Denemarken. Twee jaar later dan buurland Noorwegen, waar FM al in 2017 grotendeels uitgaat. [Radiowereld.NL]