Zoek
Sluit dit zoekvak.

Regionale omroepen dreigen te stoppen met uitzendingen DAB+

De radio-uitzendingen via DAB+ van de regionale omroepen zullen in 2017 stoppen als de overheid de dubbele kosten die daarmee gemoeid zijn niet compenseert, en daar ziet het niet naar uit.

Regionale omroepen dreigen te stoppen met uitzendingen DAB+ In de brief die Minister Kamp naar de Tweede Kamer stuurde over de digitalisering van de radio-ether staat niets over de DAB+ uitzendingen van de regionale omroepen en de financiering daarvan. Daarom trekt Roos, die de belangen van de 13 publieke regionale omroepen in Nederland behartigt maar éé conclusie.

Uit eigen middelen willen en kunnen de regionale omroepen de extra kosten voor de uitzendingen niet betalen. Vanaf 2017 moet de regionale omroep al een bezuiniging van 17 miljoen euro doorvoeren.

Dinsdag 24 mei debatteert de Tweede Kamer met Minister Kamp van economische Zaken over het digitaliseringsbeleid van de radio-ether. De Minister stuurde vorige week een brief over de toekomst van de commerciële radiovergunningen naar de Tweede Kamer.

Roos: “In die brief wordt uitsluitend ingegaan op de frequentieruimte voor landelijke en niet-landelijke commerciële omroepen. Er is in de brief helemaal niets terug te vinden over de DAB+ uitzendingen van de regionale publieke omroepen en dat is vreemd. De regionale publieke omroepen en de niet-landelijke commerciële omroepen gebruiken nu samen een frequentienetwerk en onduidelijk is hoe dat in de toekomst verder moet.”

Ook over de financiering van de uitzendingen is in de brief dus niets te vinden. Momenteel wordt de regionale omroep gecompenseerd voor de dubbele kosten die het uitzenden via DAB+ naast de FM met zich meebrengt. Als deze compensatie op 1 september 2017 stopt zullen de regionale omroepen hun radio-uitzendingen via DAB+ ook moeten stoppen.

Daardoor valt een belangrijke katalysator van het digitaliseringsbeleid weg. Als de regionale omroepen stoppen met de DAB+ uitzendingen komen ook de uitzendingen van de niet-landelijke commerciële omroepen in het gedrang omdat hogere kosten voor deze omroepen niet op te brengen zijn.

Met de brief van Kamp wordt volgens Roos voorbijgegaan aan de belangrijke rol die de regionale publieke omroep tot nu toe heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de DAB+ uitzendingen. Volgens onderzoeksbureau Kwink heeft de regionale omroep een positieve bijdrage aan het digitaliseringbeleid geleverd. Kwink concludeert dat de regionale omroepen zelfs meer hebben gedaan dan redelijkerwijs verwacht mocht worden en Roos wordt gezien als de kartrekker van de digitalisering in de bovenregionale kavel (BRK).

Kwink: “Zonder ROOS was het partijen waarschijnlijk niet gelukt om de infrastructuur van de grond te krijgen.” [Radiowereld.NL]