Procedure veiling restcapaciteit bovenregionaal DAB+net gestart

Het Agentschap Telecom (AT) is maandag gestart met de procedure voor het veilen van restcapaciteit op het bovenregionale DAB+net. In totaal worden er 31 vergunningen vergeven. Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot 14 augustus melden.

Procedure veiling restcapaciteit bovenregionaal DAB+net gestart Naast de twee landelijke DAB+netten en het regionale DAB+net van MTVNL kent Nederland ook een boevenregionaal DAB+net. Deze is opgedeeld in vijf allotments die samen landelijke dekking hebben.
Op dit moment zenden de regionale publieke omroepen en de Niet-Landelijke Commerciële Omroepen (NLCO) en Middengolfomroepen uit via dit net.

Restcapaciteit
Op drie van de vijf allotments is nog ruimte over. Momenteel wordt deze gevuld door bestaande NLCO-stations en AM-zenders die hiermee hun dekking hebben vergroot. Voorbeelden hiervan zijn Wild Hitradio en Simone FM in Friesland en KBC Seagull in Brabant en Limburg. In tegenstelling tot de DAB+capaciteit die gekoppeld is aan FM-vergunningen, wordt deze restcapaciteit niet met vijf jaar verlengd.

Gekozen is om de restcapaciteit te veilen. Hierdoor krijgen ook nieuwkomers een kans om de radiomarkt te betreden. Daarnaast kunnen bestaande partijen deze capaciteit gebruiken voor nieuwe stations of om de geluidskwaliteit van bestaande stations te verhogen.

31 Vergunningen
In totaal worden er 31 vergunningen uitgegeven, verdeeld over drie allotments. Het betreft hier 9 plekken op kanaal 7A (Noord-Brabant en Limburg), 8 plekken op kanaal 9D-N (Friesland en kop van Noord-Holland) en 14 plekken op kanaal 9D-Z (Zeeland en West-Brabant).

Mochten er meer aanvragen binnenkomen dan er aan capaciteit is, dan gaat er geveild worden. Het is de bedoeling dat er een simultane meerrondenveiling via internet komt. Deelnemers aan de veiling dienen een zekerheidsstelling af te geven van grofweg 10.000 per aangevraagde vergunning. Dit bedrag moet ervoor zorgen dat de deelnemer bij het winnen van de veiling ook daadwerkelijk haar uitzendingen via DAB+ kan betalen.

De nieuwe vergunningen zijn vijf jaar, tot september 2022, geldig.

Meer informatie over de veilingprocedure is te vinden in de publicatie in de Staatscourant.

Meer landelijke capaciteit
Naast de digitale frequentieruimte op het bestaande bovenregionale DAB+net zal er binnenkort ook één extra landelijk dekkend DAB+net met een gelijke indeling als het bestaande bovenregionale DAB+net worden uitgegeven. Deze zogenoemde laag 7 laag wordt als laatste uitgegeven.

Met deze laag kunnen commerciële omroepen ofwel de uitzendkwaliteit van hun programma’s verbeteren, ofwel het aantal radiostations dat wordt uitgezonden uitbreiden. Het beschikbaar stellen van deze laag 7 betekent een forse uitbreiding van de voor commerciële omroep beschikbare digitale frequentiecapaciteit.

De reden dat laag 7 pas later geveild wordt is onder meer de verschillende einddatum van de vergunningen ten opzichte van het huidige bovenregionale DAB+net en het feit dat het zenderpark voor DAB+net voor laag 7 nog compleet gebouwd moet worden. De nieuwe vergunninghouders dienen hiervoor eerst nog een samenwerkingsovereenkomst te sluiten.

Herindeling?
Overigens is er nog een flinke discussie gaande over een herindeling van de bovenregionale DAB+netten. Minister Kamp heeft recent aangegeven dat dit op zijn vroegst pas in 2022 kan. Desondanks zijn er afgelopen vrijdag opnieuw vragen gesteld hierover door verschillende fracties uit de kamers. Zij willen weten of dit echt niet sneller kan. [Radiowereld.NL]