Search
Close this search box.

Radiosector: Grootschalige herindeling DAB+netten noodzakelijk

Een herindeling van het DAB+landschap in Nederland en meer capaciteit voor radiozenders is noodzakelijk om de consument op grote schaal over te laten stappen van FM naar DAB+. Dit is de kernboodschap van deelnemers aan het ‘rondetafelgesprek’ aanstaande dinsdag.

Radiosector: Grootschalige herindeling DAB+netten noodzakelijk Tijdens het rondetafelgesprek gaat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in gesprek met de radiosector over de implementatie van DAB+ in Nederland. Ondanks dat inmiddels al 13% van de Nederlanders, wat neerkomt op 2 miljoen luisteraars, aangeeft wel eens via DAB+ naar de radio te luisteren, zijn er nog flink wat stappen te zetten om DAB+ optimaal te krijgen voor zowel de luisteraar als de radiosector.

De grootste obstakels zijn het tekort aan capaciteit voor zowel landelijke commerciële stations als regionale publieke en commerciële omroepen. Maar ook de huidige indeling van de huidige regionale DAB+netten is alles behalve optimaal.

Te weinig capaciteit
Zo zijn landelijke commerciële radiostations genoodzaakt om extra kanalen met weinig bandbreedte (40 tot 64 kbps) uit te zenden omdat de capaciteit op hun landelijke DAB+net (11C) beperkt is. Daarnaast zit het bovenregionale kavel, waarop de regionale omroepen uitzenden, in veel gebieden propvol, waardoor de stations met beperkte bandbreedte moeten uitzenden en geen ruimte is voor extra kanalen.

Huidige indeling voor regionale radiostations niet optimaal
Tevens sluit het bovenregionale kavel totaal niet aan bij de verzorgingsgebieden van veel radiostations. Zo moet Radio Gelderland via maar liefst drie van de vijf allotments uitzenden. Hierdoor is het radiostation voor de provincie Gelderland in vrijwel heel Nederland via DAB+ te ontvangen. Alleen in Zeeland en Friesland is geen dekking.

RADIONL
Maar ook zorgt deze indeling ervoor dat bijvoorbeeld op het allotment in de Randstad maar liefst drie keer RADIONL te ontvangen is, waarvan twee keer (op de reclame na) hetzelfde programma. Het derde programma wijkt slechts enkele uren per dag af. Daarnaast is het de vraag of het noodzakelijk is dat Grunn FM ook in Gelderland te ontvangen.

‘Laag 7 ongeschikt voor landelijke radio’
Maar ook de toekomstig geplande DAB+netten voldoen niet aan de wensen van de radiostations. Zo is het Ministerie van plan om capaciteit te gaan veilen in de zogenaamde ‘laag 7.’ Deze bestaat, net als het huidige bovenregionale kavel van de regionale omroepen, uit vijf allotments die tezamen vrijwel landelijke dekking geven.

Echter wordt er niet in één keer landelijke capaciteit geveild, maar capaciteit per allotment. Ook wordt er steeds maar capaciteit voor uitzendingen in 64 kbps geveild. Radio+

stations die dus landelijk en in goede kwaliteit willen uitzenden via dit kavel, moeten dus ministens 10 vergunningen verwerven bij de geplande veiling.

Daarnaast worden landelijke radiostations via dit kavel geconfronteerd met stilvallende autoradio’s omdat deze moet schakelen tussen kavels.

Indeling voor lokale en streekomroepen inefficiënt
Maar ook de plannen voor de lokale omroepen zijn onvoldoende. De verzorgingsgebieden van de geplande DAB+netten zijn te klein, waardoor er met te laag vermogen moet worden uitgezonden waardoor de dekking te wensen over laat.

Bovendien zijn deze DAB+netten niet interessant voor aanvullende stations, waardoor veel capaciteit onbenut blijft en uitzenden onnodig duur is.

Verbeterplan Broadcast Partners: 70 subregionale DAB+netten
Al langere tijd wordt er daarom gepleit voor een grootschalige herindeling van het DAB+ landschap. Zenderexploitant Broadcast Partners heeft hiervoor plannen ontwikkeld.

Het komt erop neer dat er netwerk van circa 50 subregionale DAB+allotments komt voor de lokale/streekomroepen. Elk van die subregionale allotments telt één zender op hoog vermogen (300W), alsmede een enkele steunzender. Dat dekt het beoogde gebied in één keer, brengt de kosten aanzienlijk omlaag en levert wel goede ontvangst (indoor en outdoor). Volgens Broadcast Partners hebben er inmiddels al praktijktesten plaatsgevonden die werken.

Binnen die subregionale multiplex krijgen alle streekomroepen ruim voldoende capaciteit ter beschikking met een aan landelijke stations evenwaardige kwaliteit. Daarnaast hebben de subregionale allotments voldoende ruimte voor andere omroepen. Commerciële regionale omroepen kunnen desgewenst overstappen vanuit het bovenregionale kavel naar één of meerdere gecombineerde, subregionale multiplexen, waardoor dekking op maat is te realiseren. Ook kan er beter met verschillende reclame edities gewerkt worden zoals nu op FM ook het geval is.

Doordat regionale commerciële stations overstappen naar de subregionale allotments ontstaat dus meer capaciteit voor de regionale publieke omroepen op het huidige bovenregionale kavel die ze kunnen inzetten voor betere (geluids)kwaliteit en/of extra radiokanalen.

Extra landelijke DAB+netten
Voor de landelijke commerciële radiostations komt er dan in plaats van de geplande laag 7 met vijf allotments en schakelproblemen één of mogelijk zelfs twee volledig landelijk dekkende DAB+netten die elk in het hele land op hetzelfde kanaal uitzenden en dus geen schakelproblemen kennen.

Voor de luisteraars ontstaat er hierdoor een breder aanbod aan radiostations in betere kwaliteit en minder dubbele radiostations wat de migratie van FM naar DAB+ bevordert.

Volgens Broadcast Partners dient haar plan nog wel in detail uitgewerkt te worden, maar is technische realisatie binnen 6 maanden mogelijk. Wel dient de lopende technische coördinatie van DAB+ frequentierechten met de buurlanden per direct aangepast te worden.

Nieuwe Minister aan zet
Het is nu aan Eric Wiebes als kersverse Minister van Economische Zaken en Klimaat om te beslissen of het huidige ingezette beleid, waar veel haken en ogen aanzitten, door te zetten of gezamenlijk met de radiosector tot een beleid voor DAB+ te komen waar zowel radiostations als luisteraars voordeel aan hebben. [Radiowereld.NL]