Search
Close this search box.

Overheid aan de slag met verbetervoorstel DAB+

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat aan de slag met het verbeterplan voor DAB+ dat globaal door zenderexploitant Broadcast Partners is opgesteld. Dit liet Jos de Groot, directeur Telecom Markt van het Ministerie, woensdag weten tijdens de technische briefing aan de kamer.

Overheid aan de slag met verbetervoorstel DAB+ Vorige week bleek uit het ‘rondetafelgesprek’ met de radiosector dat er veel onvrede heerst over de huidige indeling van de DAB+kavels. Regionale kavels zijn veelal te groot en zitten daarom propvol, waardoor er met (te) lage geluidskwaliteit moet worden uitgezonden.

Daarnaast bestaat ook de nieuw te veilen ‘laag 7’ uit verschillende regionale DAB+netten. Deze worden per regio geveild waardoor landelijke spelers veel moeite moeten doen om landelijke DAB+dekking te verwerven.

Verbeterplan
Zenderexploitant Broadcast Partners heeft daarom een grof verbeterplan opgesteld. Het komt erop neer dat er een netwerk van circa 50 subregionale DAB+allotments komt voor de lokale / streekomroepen. Ook regionale omroepen kunnen overstappen naar deze netwerken. Hierdoor is er voldoende ruimte om ook met betere geluidskwaliteit uit te zenden.

Door de herindeling is er tevens ruimte voor één of mogelijk zelfs twee volledig landelijk dekkende DAB+netten die elk in het hele land op hetzelfde kanaal uitzenden.

Kansen tot verbetering verkennen
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft inmiddels toegezegd aan de slag te gaan met het verbeterplan. “Toen het verbeterplan van de sector ons ter ore kwam hebben we onmiddellijk met de initiatiefnemers gesproken om te verkennen waar de kansen liggen om tot verbeteringen te komen,” aldus De Groot

Dat verbeterplan is nog niet in detail doorgespit en in detail bekend,” zo vervolgt de directeur Telecom Markt van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het overleg daarover is dan ook nog niet afgerond. Het is dan ook belangrijk dat alle partijen die door dat plan worden geraakt, zowel de markt als de overheid, worden gehoord en worden betrokken bij de verkenning van de verbeterplannen.

Draagvlak
Binnen enkele weken zal er door het Ministerie een plan worden opgesteld over hoe het proces tot verbeteren wordt aangepakt. Belangrijk is dan ook dat er voldoende draagvlak wordt gecreëerd.

Mochten er partijen zijn die zeggen ik hou me bij mijn huidige vergunning en ik blijf gewoon zitten in de laag waarin ik nu zit, dan ontstaan hele complexe situaties,” aldus De Groot. “Het is min of meer vergelijkbaar met een ruilverkaveling. Als dan een paar boeren zeggen we doen niet mee, dan krijg je een hele andere situatie.

Om voldoende draagvlak te creëren, tot zover deze er nog niet is, zal er met alle betrokken partijen tegelijk overlegd worden. Daarna worden de plannen verder en gedetailleerd uitgewerkt. Dit proces zal een paar maanden in beslag nemen, waarna het Agentschap Telecom de frequenties internationaal kan coördineren, waarbij vooral moet onderhandeld worden met Duitsland.

Ruilhandel
Met het buitenland is een onderhandel traject, waarbij je nooit weet waar het op uit komt,” zo licht Peter Spijkerman, directeur-hoofdinspecteur Agentschap Telecom, toe.

Daarnaast zit je ermee dat Duitsland is opgebouwd uit Bundeslandern. Daarna moeten ze wat ze wat wij afspreken ook weer met andere buitenlanden ook weer gaan organiseren. In die zin hangt het er ook vanaf in hoeverre het verschild met waar wij nu al mee bezig zijn in de uitonderhandeling. Aan de andere kant, niets is onmogelijk, maar het is wel een traject van onderhandelen.” [Radiowereld.NL]