Search
Close this search box.

NLPO: Betaalbare DAB+ op streekomroepniveau haalbaar

Een goede betaalbare DAB+ dekking op streekomroepniveau is heel goed mogelijk. Dat blijkt uit een pilot die in opdracht van de NLPO is uitgevoerd bij enkele lokale omroepen in de regio Twente/Achterhoek. Ook uit deze pilot blijkt dat bij te lage zendvermogens de ontvangst binnenshuis te wensen over laat.

De pilot is, in nauwe samenwerking met het Agentschap Telecom (AT) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), door een onafhankelijk onderzoeksbureau uitgevoerd. Aan de pilot deden Gelre FM, Optimaal FM en Enschede FM mee.

Doel was om te onderzoeken wat de technische implementatiemogelijkheden zijn voor DAB+ op streekomroepniveau (met laag vermogen zenders). Daarnaast was het van belang voor AT om een definitief frequentieplan te kunnen ontwikkelen voor DAB+ voor de lokale omroepen (op streekomroepniveau).

De testresultaten bevestigen de theoretische modellen die aan de pilotopzet ten grondslag lagen. Ook de veronderstelde frequentie-indeling voor DAB+ in laag 6, waarbij elke streekomroep voorzien wordt van een eigen mini-allotment, blijkt op basis van de pilotresultaten goed mogelijk. Of het efficiënt si om per multiplex maar één of twee radiozenders uit te zenden is echter de vraag.

Hogere vermogens of meer zenders voor indoordekking nodig
Ook bij deze pilot, die met zes zenders met een uitzendvermogen van elk 30W, blijkt de outdoordekking goed te zijn (zie plaatje). Indoor is echter een ander verhaal. Omdat de zenders veelal buiten de dorpen opgesteld stonden, bleek deze te wensen over te laten. Ook bij de hoogste protectielevel 1A.

Het verhogen van het uitzendvermogen van drie zenders van 30 naar 300W zorgde echter voor een aanzienlijke verbetering van de indoordekking. Deze uitkomsten komen overeen met een eerdere pilot die Broadcast Partners uitvoerde in Den Haag.

Een goede implementatie van DAB+ op streekomroepniveau zal dan ook maatwerk met zich meebrengen. In verstedelijkte gebieden zullen andere configuraties nodig zijn dan in meer landelijke gebieden. Volgens de NLPO is dat maatwerk echter vrij simpel te realiseren. Bij een pilot door Broadcast Partners in Apeldoorn bleek al dat ook voor outdoordekking in stedelijke gebieden hogere vermogens nodig zijn.

Kosten vergelijkbaar met FM-distributie
Afhankelijk van de gekozen configuratie en gewenste mate van indoordekking zullen de kosten van DAB+ ongeveer vergelijkbaar zijn met de kosten van de huidige FM–distributie voor de lokale omroepen. Een niet onbelangrijke factor voor de omroepen.

De onderzoeksresultaten zullen binnenkort worden gepresenteerd tijdens een DAB+ seminar voor de lokale omroep sector dat NLPO organiseert in samenwerking met AT en ministerie EZK. Daarbij zullen ook resultaten van andere DAB+ pilots van lokale omroepen worden gepresenteerd. Nadere informatie hierover zal binnenkort nog volgen.

Het evaluatierapport van de DAB+pilot van de NLPO is hier te downloaden. [Radiowereld.NL]
Kaarten: Evaluatierapport DAB+ NLPO.