RCC: Reclamecampagne DAB+ niet misleidend

De reclamecampagne waarin DAB+ de digitale opvolger van FM wordt genoemd zijn niet misleidend. Dit oordeelde het College van Beroep van de Reclame Code Commissie (RCC). Eerder oordeelde diezelfde RCC nog dat de spotjes wel misleidend zijn, maar dat bleek dus onjuist te zijn.

RCC: Reclamecampagne DAB+ niet misleidend Begin dit jaar kwam een klacht binnen bij de RCC over de campagne die Digital Radio NL, het samenwerkingsproject is tussen de NPO, VCR , Stichting Regionale Publieke Omroep en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voert op radio en televisie over DAB+. Hierin wordt aangegeven dat DAB+ “de digitale opvolger van FM” wordt genoemd.

Opvolger of alternatief?
Klager was het hier niet mee eens en stelde dat deze leus misleidend was, omdat DAB+ “geen opvolger, maar een alternatief voor FM” zou zijn. Volgens hem “kan de besluitvorming over DAB+ nog alle kanten op, zoals zou blijken uit de stukken die in de Tweede Kamer gewisseld worden.”

De RCC ging aanvankelijk mee in de redenatie van de klager en oordeelde dat DAB+ in de campagne niet langer de digitale opvolger van FM genoemd mag worden. Als gevolg hiervan werd in de voorjaarscampagne gesproken van “het digitale alternatief voor FM.”

DAB+ enige betrouwbare alternatief dat gratis is
Maar Digital Radio NL was het niet eens met de beslissing van de RCC en stelde beroep in. In het verweerde stelde zij “DAB+ is wel degelijk de opvolger van FM. De Nederlandse overheid heeft regelgeving geïmplementeerd om digitalisering van de ether mogelijk te maken, met als doel afschakeling van de FM-signalen en overschakeling naar digitale ether voor het medium radio.”

“Digitalisering van de ether vindt wereldwijd plaats in de vorm van DAB+. Dit is, praktisch gezien, de opvolger van FM. Hiervoor is een radio nodig met DAB+ technologie. Het advies is daarom een radio te kiezen met DAB+. Weliswaar is in Nederland nog geen datum bepaald voor de afschakeling van FM-signalen, maar daar wordt wel naar toe gewerkt.”

Daarnaast stelt Digital Radio NL dat “Waar in het huishouden de rol van FM kan worden overgenomen door digitale kabel en/of lP en/of DAB+, buitenshuis DAB+ het enige betrouwbare alternatief is voor FM dat gratis en zonder bijkomende kosten door de consument ontvangen kan worden.”

Vergunninghouders bepalen zelf wanneer FM uit gaat
Tevens wordt eraan toegevoegd dat “de vergunninghouders zelf bepalen met welke techniek (FM of DAB+) wordt uitgezonden. De keuze voor digitale radio bespaart vergunninghouders veel geld. Zij willen daarom zo snel mogelijk op DAB+ overgaan. FM wordt momenteel uitgefaseerd maar er is nog geen einddatum bekend. Deze datum zal worden bepaald zodra minder dan 30% van de luisteraars nog via FM luistert in plaats van digitaal. Ook 35 andere landen zullen overgaan van FM op DAB+. Voor Nederland is 2023 streefdatum. Vermoedelijk zal de definitieve datum voor afschakeling van FM in 2020 bekend worden gemaakt.”

Klacht alsnog afgewezen
Het College van Beroep besloot daarop het eerdere besluit van de RCC te vernietigen en de klacht alsnog af te wijzen. “Op grond van de toelichting van Digital Radio ter mondelinge behandeling kan worden aangenomen dat op enig moment in de nabije toekomst niet meer via FM zal worden uitgezonden. Volgens Digital Radio NL zijn de vergunninghouders bevoegd zelfstandig te beslissen of zij uitzenden via FM of digitaal, en hebben zij financieel belang bij het overgaan op digitale radio. Het uitzenden via FM is namelijk kostbaar vergeleken met digitale radio.”

Daarbij acht het College, eveneens op grond van de toelichting door Digital Radio ter mondelinge behandeling, de plannen dermate concreet dat het gerechtvaardigd is reeds nu in reclame-uitingen te attenderen op het feit dat FM zal worden vervangen door DAB+. De gemiddelde consument zal door de reclame-uiting daarmee rekening (kunnen) houden bij de aankoop van een nieuw radiotoestel. Dat deze consument de radiocommercial zo zal interpreteren dat FM nu al of zeer binnenkort zal worden afgeschakeld en opgevolgd door DAB+ heeft geïntimeerde onvoldoende toegelicht en is ook niet aannemelijk geworden. Over de termijn waarop dit gebeurt wordt immers niets gezegd of gesuggereerd.”

Nu de klacht is afgewezen gaat Digital Radio NL haar campagne herstellen en wordt binnenkort DAB+ weer gepromoot als de opvolger van FM. [Radiowereld.NL]