Search
Close this search box.

Rechter fluit CvdM terug over toestemming Sterren NL op DAB+

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) moet opnieuw gaan oordelen of het geoorloofd is dat de NPO themakanaal Sterren NL Radio doorgeeft via DAB+. Dit blijkt uit een tussenuitspraak van de Rechtbank van Midden-Nederland in een zaak die aangespannen was door 100% NL (RadioCorp).

Rechter fluit CvdM terug over toestemming Sterren NL op DAB+ Sinds 2010 produceert de Tros, tegenwoordig AvroTros, het themakanaal Sterren NL Radio. Dit station werd in eerste instantie uitgezonden via internet en digitale kabel.

De Minister heeft enkele jaren jater de toestemming weer ingetrokken om Sterren.NL ook via de digitale kabel te verspreiden. Sindsdien mocht Sterren.NL van de Minister van OC&W alleen via internet uitzenden.

Toestemming?
De Europese Commissie schrijft voor dat voordat een online-themakanaal van de publieke omroep ook via een ‘distributiemedium met schaarste’ wordt verspreid (zoals via de ether); de publieke omroep daar vooraf toestemming voor vraagt aan de Minister.

Die is verplicht om vervolgens de markt te consulteren en te onderzoeken of marktpartijen geen onevenredige hinder er van ondervinden. Pas daarna kan de Minister de publieke omroep al dan niet toestemming geven om het themakanaal ook via de ether uit te zenden.

In januari 2016 is Sterren NL Radio, als themakanaal van NPO Radio 5, echter zomaar gestart met uitzenden via digitale etherradio
DAB+
. Hiervoor was vooraf geen toestemming gevraagd of verkregen. Wel gaf toenmalige staatssecretaris van OCW Sander Dekker die toestemming feitelijk achteraf door er verder niet zo’n punt van te maken.

Publieke concurrent
Dit tot groot ongenoegen van de commerciële Nederlandstalige muziekzender 100% NL die opeens een met belastinggeld gefinancierde reclamevrije concurrent in de ether zag verschijnen. Daarbij geldt bovendien dat 100% NL een zendvergunning heeft waarbij ze zich aan een strak muziek- en programmaschema moet houden, terwijl NPO Sterren NL qua programma geheel vrij is om te bepalen wat ze uitzendt.

Volgens 100% NL overtreedt de NPO de mediawet door het verspreiden van een niet goedgekeurd aanbodkanaal. 100% NL diende daarop in juni 2016 bezwaar in bij het Commissariaat en verzocht om handhavend op te treden. Dit verzoek werd door het CvdM afgewezen. Ook het bezwaar tegen de afwijzing werd in februari 2017 afgewezen.

Het CvdM stelde dat Sterren NL geoorloofd is omdat de toenmalige staatssecretaris hiervoor (uiteindelijk) toestemming had gegeven. Deze toestemming werd klakkeloos overgenomen door het Commissariaat. Ook is het van mening dat de NPO haar DAB+ multiplex (kanaal 12C) geheel mag opvullen met themakanalen, omdat er geen sprake zou zijn van schaarste.

Ook hier kwam 100% NL tegen in het verweer. Ook op DAB+ zou sprake zijn van schaarste aangezien de ruimte niet oneindig is en nog niet vergeven capaciteit door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat geveild gaat worden. In de Telecomwet staat dat frequentieruimte uitsluitend mag worden geveild wanneer er sprake is van schaarste.

Rechter niet overtuigd
In een voorlopige tussenuitspraak heeft de rechter gesteld dat het CvdM als zelfstandig orgaan moet oordelen of het geoorloofd is om Sterren NL via DAB+ uit te laten zenden. Het Commissariaat mag daarbij niet slechts verwijzen naar het standpunt van de Staatssecretaris.

Ook bij de uitleg van het CvdM dat er geen schaarste zou zijn op DAB+ zet de rechter vraagtekens. Weliswaar is er voldoende ruimte op de multiplex van de NPO, maar gekeken moet worden naar de totale capaciteit die beschikbaar is op DAB+. Niet voor niets heeft Staatssecretaris van EZK Mona Keijzer een Taskforce opgesteld die met een efficiëntere indeling van de DAB+netten moet komen om ruimte te creëren voor meer zenders en betere geluidskwaliteit.

Herstellen
De rechter heeft nu besloten dat het CvdM de mogelijkheid krijgt om haar gebrek te herstellen. Het CvdM moet nu het begrip distributie schaarste opnieuw interpreteren en deze uitleg motiveren. Daarbij moet meegewogen worden dat vrije DAB+capaciteit wordt geveild.

Het CvdM krijgt twee weken de tijd om aan te geven of ze haar gebrek wil herstellen. Voor het herstel krijgt zij acht weken, waarna de rechter een definitief vonnis velt. Mocht de uitkomst zijn dat DAB+capaciteit daadwerkelijk schaars is, dan is de kans groot dat Sterren NL haar uitzendingen via DAB+ (voorlopig) moet staken.

De complete tussenuitspraak is hier onder te lezen. [Radiowereld.NL]