Search
Close this search box.

Broadcast Partners: Zet lokale omroepen per direct terug op DAB+

Broadcast Partners (BP) heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Agentschap Telecom (AT) verzocht om lokale en streekomroepen weer toe te laten op DAB+. Het zou hierbij opnieuw om een tijdelijke periode totdat definitieve vergunningen worden uitgegeven.

Broadcast Partners: Zet lokale omroepen per direct terug op DAB+ De landelijke radiostations zenden al sinds 2013 uit via DAB+. De regionale radiozenders volgden in 2015. Voor de lokale omroep was er op het gebied van DAB+ uitzendingen echter nog niets geregeld.

De overheid vroeg zich af of er überhaupt wel voldoende draagvlak was voor DAB+ bij de lokale omroepen en wees er op dat frequentieruimte in band III een schaars goed is.

Op verzoek van een aanzienlijk aantal lokale omroepen en na de benodigde duiding door BP van de technische- en economische haalbaarheid ervan, heeft EZK ervoor gekozen om de mogelijkheid van DAB+ voor lokale omroep te onderzoeken.

Experimenteervergunning
Ter voorbereiding van eventuele toekomstige uitgifte van lokale DAB+ vergunningen, besloot EZK de lokale sector de gelegenheid te geven te testen met DAB+. EZK heeft AT verzocht zogenaamde experimenteervergunningen voor DAB+ uit te geven aan lokale- en streekomroepen. Een experimenteervergunning kan worden verleend om kennis van het gebruik van het radiospectrum te vergroten en innovatie en economische vooruitgang te stimuleren. Deze mogelijkheid is op verzoek van BP eerder toegepast voor de introductie van commerciële omroepen op FM.

Van juni 2016 t/m eind 2017 zijn door AT ongeveer 30 vergunningen voor DAB+ voor lokaal- en streekgebruik verstrekt. In de meeste gevallen is door lokale omroepen samengewerkt en deelden zij ruimte in de multiplexen. AT beëindigde de DAB+ experimenteervergunningen per 1 januari 2018, omdat experimenteervergunningen een tijdelijk karakter kennen en AT nog wilde nadenken over welke programma’s uitgezonden mogen worden.

Op diverse lokale multiplexen verschenen naast de publieke lokale en streekomroepen namelijk ook internetstations die veelal geen benodigde toestemming van het Commissariaat voor de Media hadden.

Continuïteit
Broadcast Partners was én is nog steeds geen voorstander van het beëindigen van de testperiode van DAB+ voor lokale- en streekomroep”, aldus de zenderexploitant. “Dit is ook aangegeven bij AT. Deze omroepen hebben immers veel energie, tijd en middelen besteed om van DAB+ een succes te maken en willen uitzenden tot er definitief ruimte op DAB+ beschikbaar komt. Continuïteit is belangrijk én bepalend voor het succes.

Op dit moment zijn er plannen uitgewerkt voor een grootschalige herindeling van de verschillende DAB+netten. Deze plannen voorzien ook in ruim 50 netten voor de lokale en streekomroepen in ons land. De plannen moeten na goedkeuring nog wel grotendeels internationaal gecoördineerd worden.

Lokale omroepen terug op DAB+
BP heeft EZK en AT verzocht om in de tussenliggende periode beschikbaar spectrum (binnen Nederlandse bestaande rechten) beschikbaar te stellen aan de lokale- en streekomroepen voor publieke uitzendingen tót het moment dat de definitieve vergunningen worden uitgegeven.

Publieke lokale en streekomroepen die in de proefperiode hebben uitgezonden op DAB+ zouden in dat geval in principe per direct on air kunnen gaan. Zij hebben immers al geïnvesteerd en zijn er klaar voor”,  aldus Broadcast Partners. [Radiowereld.NL]