RPO: FM-netverbeteringen remmen digitalisering radio

Als het aan de Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) ligt, dan krijgen radiostations geen mogelijkheid meer om hun FM-dekking te verbeteren of uit te breiden. Volgens het samenwerkings- en coördinatie-orgaan van de 13 omroepen remt dit de digitalisering van de radio af.

RPO: FM-netverbeteringen remmen digitalisering radio De RPO reageert hiermee op de consultatie over het opnieuw openstellen van de ‘FM-gedragslijn netverbetering’ door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Een van de vragen van EZK aan de markt is wat de invloed is van de mogelijkheid om FM-ontvangst te verbeteren op het ingezette digitaliseringsbeleid van de overheid.

Remming digitalisering
In het licht van het door de overheid ingezette digitaliseringsbeleid zien wij geen maatschappelijk doel voor het optimaliseren van de analoge ontvangst,” aldus de RPO.

Het onderscheidend karakter van Digitale Radio voor de luisteraars is met name een betere ontvangst en ontvangst van meer zenders. Het zijn de voornaamste argumenten om de luisteraar te laten overstappen op digitale ontvangst.

De digitalisering wordt naar onze mening geremd door netverbeteringen. Ook het rapport van Dialogic in opdracht van EZK wijst hier op.” Daarnaast doet uitbreiden van FM-ontvangst van radiozenders volgens RPO “afbreuk aan het onderscheidende karakter” van digitale radio.

Wel erkent RPO dat de gedragslijn voor vergunninghouders mogelijkheden biedt om meer bereik te realiseren, maar “dat levert echter geen brede maatschappelijke meerwaarde op.”

In één keer uit
Op de vraag hoe FM het beste kan worden afgeschakeld kan worden is RPO duidelijk: “Alle FM op één moment uitschakelen. De consument weet – mits goed gecommuniceerd – wat hij kan verwachten en op welk moment.

Het afschakelen van FM per regio is lastig, omdat veel radiostations FM-frequenties hebben die meerdere provincies dekken. Daarnaast is de opbouw van de FM-netwerken te verschillend om dit te kunnen doen. Het gefaseerd afschakelen, waarbij de publieke radiostations bijvoorbeeld het voortouw nemen heeft, is volgens de RPO ook niet wenselijk. “Dat leidt tot verlies van bereik bij analoge luisteraars ten opzichte van partijen die later overschakelen.” 

FM voorlopig nog belangrijk
Voorlopig ziet RPO FM nog als belangrijkste distributiemethode. Wel concludeert het dat digitaal luisteren flink gaat groeien. “13% Van de luisteraars gebruikt DAB+ en dit zal waarschijnlijk gestaag toenemen. En vanzelfsprekend neemt ook het luisteren via internet/apps toe.

Mocht DAB+ niet de beoogde opvolger van FM worden, dan ziet RPO behoorlijk wat risico’s. “Regionale omroepen worden in dat geval voor de verspreiding van de programma’s volledig afhankelijk van de afspraken die met telecommunicatie-aanbieders te maken zijn. De huidige doorgifteverplichtingen gelden naar onze inzichten niet voor de 4G- en/of 5G-netwerken (en haar aanbieders).

Indien omroepen geen analoge (FM) of digitale (DAB+)-vergunningen meer hebben, dan zou er een must-carry verplichting moeten gelden voor de (aanbieders van) 4G- en/of 5G-netwerken, dit zonder meerkosten voor toegang tot de publieke omroep,” stelt de RPO. Wie dit moet gaan betalen is echter onduidelijk. [Radiowereld.NL]