Search
Close this search box.

Eind oktober overleg voorgestelde oplossing herindeling DAB+

De Taskforce DAB+ komt eind deze maand weer bij elkaar om de voorgestelde oplossing voor de herindeling van de verschillende DAB+-netten te bespreken. Dit liet staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken (EZK) en Klimaat woensdag weten tijdens het Algemeen Overleg Telecom.

Eind oktober overleg voorgestelde oplossing herindeling DAB+ Begin dit jaar is op verzoek van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) een Taskforce ingesteld die onderzoek doet naar alternatieve frequentie-indelingen voor DAB+ in Nederland.

Dit naar aanleiding van diverse klachten uit de radiosector over de inefficiënte indeling van verschillende netten. In de Taskforce zijn alle relevante partijen betrokken.

Alternatieve scenario’s
Begin dit jaar heeft een Technische Werkgroep, ressorterend onder de Taskforce, een tweetal alternatieve scenario’s uitgewerkt voor een efficiëntere DAB+ indeling in Nederland. Beide scenario’s gaan uit van (forse) wijzigingen binnen in ieder geval Laag 3 (MTVNL) en Laag 4 (bovenregionale kavel) en het realiseren van een landelijke Laag 7. Maar ook voor Laag 6, die gereserveerd is voor de lokale omroep sector, treden in deze alternatieve scenario’s wijzigingen op.

Oorspronkelijk was de bedoeling dat de Taskforce eind mei haar werkzaamheden zou afronden en een eindrapport zou opstellen waarin een advies wordt uitgebracht over een voorkeursscenario aan de Tweede Kamercommissie EZK.

In juli bleek dat dit eindrapport vertraging opliep. Met name het in kaart brengen van de eventuele omstelkosten voor huidige vergunninghouders bij de alternatieve scenario’s koste meer tijd dat verwacht.

‘Oplossing voorhanden’
De afgelopen maanden is er daarom regelmatig overlegd. “Dat is een goed overleg,” stelde Keijzer woensdag. “Alle partijen die daar aan tafel zitten zijn vol lof. Nu moeten de technische financiële en juridische voor- en nadelen definitief in kaart gebracht worden en worden gewogen. En dat heeft nou eenmaal tijd nodig.”

En die overleggen lijken z’n vruchten te hebben afgeworpen. “Er lijkt een oplossing voorhanden. De Taskforce komt eind oktober bij elkaar om dit voorstel te bespreken. Ik vind wel van belang dat partijen met een gedragen oplossing komen die zoveel mogelijk voldoet aan alle betrokken belangen.”

Lokale omroepen
Arne Weverling (VVD) verzocht Keijzer om met een oplossing te komen voor de financiering van DAB+ voor de lokale en streekomroepen. De landelijke en regionale publieke omroepen krijgen hiervoor geld vanuit Den Haag, maar de lokale omroepen voelen zich op achterstand staan.

De gemeentes zijn verantwoordelijk hiervoor,” haalde Keijzer aan. “Ik ben wel met lokale politieke partijen in gesprek om te zien hoe je tot een snelle uitrol van DAB+ kan overgaan.” [Radiowereld.NL]