Search
Close this search box.

‘Indeling DAB+ voor lokale omroepen in loop van 2019 definitief’

De NLPO verwacht dat het frequentieplan DAB+ voor de lokale omroep in de loop van 2019 definitief kan zijn. Dit schrijft het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale publieke omroep in Nederland op haar website.

‘Indeling DAB+ voor lokale omroepen in loop van 2019 definitief’ Stichting NLPO is al geruime tijd in gesprek over de realisatie van DAB+ in het lokale domein en dat leidde vorig jaar tot een overeenstemming met het Agentschap Telecom en het ministerie van EZK.

De afspraak was dat er in 2018 zou worden begonnen met het uitwerken van een definitief frequentieplan DAB+ voor de lokale omroep in laag 6.

Taskforce DAB+
Met dat resultaat leken de lokale omroepen concrete stappen te kunnen zetten, maar mede door de instelling van de Taskforce DAB+ werd het initiatief uiteindelijk stop gezet en op de lange baan geschoven.

De Taskforce DAB+ heeft als opdracht om in kaart te brengen hoe de DAB+-netten in ons land beter en efficiënter kunnen worden ingedeeld. Met name de situatie het bovenregionale kavel waarop de regionale publieke en commerciële radiostations is verre van ideaal. Het gevolg is dat radiostations meerdere keren te ontvangen zijn of in een veel groter gebied dan ze dienen te verzorgen. Het beste voorbeeld hiervan is Radio Gelderland, dat bijna landelijk op DAB+ zit.

Maar ook voor de lokale omroepen zou er een betere indeling moeten komen.

Oplossing in zicht
Lange tijd leek het stil te zijn rondom de herindeling van DAB+, waarbij alleen bekend werd dat het eindrapport meerdere keren vertraagd is. Vorige maand liet staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dat er nog altijd overlegd wordt tussen de verschillende partijen en dat er een oplossing in zicht is.

Ook bij de NLPO komen inmiddels weer positieve berichten naar buiten. “Om de impasse te doorbreken heeft de NLPO de afgelopen periode intensief overleg gevoerd met stakeholders en beslissers in het medialandschap en de politiek, toegespitst op de consequenties voor onze sector en de urgente behoefte aan financiering en voorzieningen. En dat pleidooi vindt gehoor. We zitten weer om tafel met AT en EZK, het proces blijft in beweging. De verwachting is nu dat in de loop van 2019 het frequentieplan DAB+ voor de lokale omroep definitief kan zijn.” [Radiowereld.NL]