Zoek
Sluit dit zoekvak.

Experiment met laagvermogen DAB+ in Friesland

[Update] Radio Netwerk Nederland (RNN) is gestart met een niet-commercieel DAB+ experiment in Friesland Het doel is om als zenderexploitant te experimenteren met een DAB+-netwerk in laag 6 voor niet-landelijke commerciële omroepen en lokale omroepen.

Experiment met laagvermogen DAB+ in Friesland Hierbij kijkt de zenderexploitant in het bijzonder hoe de portable indoor dekking bij meerdere lage opstelpunten met laag vermogen kan worden verbeterd.

Ook wordt er met verschillende apparatuur getest en gekeken naar de kosten van een dergelijk DAB-netwerk. RNN, dat van dezelfde eigenaar is als de volkszender RADIONL, rondt binnen 8 weken het experiment af, zoals is bepaald in de vergunning.

Uitgezonden gaat worden op kanaal 9B vanuit Tjerkgaast, Heerenveen en Drachten met maximaal 50 Watt vermogen.

Eerder, in 2016 en in 2017, is gelegenheid geboden aan onder meer lokale omroepen om te testen met DAB+ in laag 6. Deze mogelijkheid was beschikbaar tot uiterlijk 1 januari 2018. Toen bleek echter uit verschillende testen al dat laagvermogen DAB+-uitzendingen vooral voor slechte ontvangst binnenshuis zorgen. Dit is deels op te lossen door met een hogere protectielevel (foutcorrectie) uit te zenden, maar dan passen er minder radiostations op één DAB+-multiplex. De vraag is of dit efficiënt genoeg is.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekijkt samen met de radiosector onder welke voorwaarden uitgifte van DAB+ laag 6 mogelijk is. Voorbereidingen voor deze uitgifte zijn al in gang gezet door Agentschap Telecom.

Onduidelijk is echter in hoeverre het nieuwe experiment weer voor vertraging gaat zorgen bij de herindeling van de verschillende DAB+-netten. Eerder werd bekend dat er in oktober 2018 weer overleg zou zijn en een oplossing in zicht is, maar vooralsnog blijft het stil hierover.

De lokale omroepen verwachten dat in de loop van dit jaar de indeling voor DAB+ definitief zal zijn.

RNN verzorgt momenteel al de FM-zenders van een flink aantal vergunninghouders van niet-landelijke commerciële FM-kavels. In de meeste gevallen gaat het om de FM-frequenties waarop RADIONL of zusterstations als Joy Radio en Waterstad FM op te horen zijn. [Radiowereld.NL]

Update (23 jan)
Op dit moment worden RADIONL, Waterstad FM en Joy Radio uitgezonden via het testnetwerk. RADIONL en Waterstad FM zenden beide met een bandbreedte van 96 kbps uit terwijl Joy Radio met 64 kbps uitzendt.

Wel zenden alle drie de stations met de hoogste protectielevel (EEP1A) uit. De bestaande reguliere DAB+-netwerken (zoals 9D, 11C en 12C) zenden met de lagere protectielevel (EEP3A) uit.

De hogere protectielevel (foutcorrectie) zorgt ervoor dat de ontvangst bij lagere vermogens langer stabiel blijft. Echter kunnen er hierdoor flink minder radiostations per multiplex worden uitgezonden waardoor de efficiëntie van DAB+ weer grotendeels teniet wordt gedaan.