Zoek
Sluit dit zoekvak.

NPO spant kort geding aan tegen uit de lucht halen van SterrenNL

[Update] De NPO heeft bij de Raad van State om een voorlopige voorziening gevraagd om met SterrenNL te mogen blijven uitzenden op DAB+. Dit bleek dinsdag tijdens een hoorzitting bij het Commissariaat voor de Media te Hilversum over SterrenNL. Wanneer de zaak dient was nog niet bekend.

NPO spant kort geding aan tegen uit de lucht halen van SterrenNL Al eerder hadden zowel de NPO als het Commissariaat voor de Media (CvdM) aangegeven het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland aan te zullen vechten bij de Raad van State, maar het huidige vonnis heeft geen opschortende werking. Er zal dus moeten worden gehandhaafd en het CvdM heeft daar van de rechtbank tot 25 januari de tijd voor gekregen.  Nu is er echter het kort geding van de NPO, waarin de NPO de Raad van State vraagt het CvdM op te dragen om voorlopig niets te doen.

Illegaal
Op 14 december oordeelde de Rechtbank in Utrecht dat SterrenNL in strijd met de Mediawet, en dus illegaal, in de digitale ether wordt uitgezonden en dat het CvdM tot handhaving moet overgaan. De NPO wil echter dat het CvdM afziet van handhaving of een dusdanige lage straf uitspreekt dat feitelijk de NPO gewoon door kan gaan met de uitzendingen van SterrenNL op DAB+.

Schade?
Het Commissariaat had de hoorzitting georganiseerd omdat het van RadioCorp, de eigenaar van 100% NL, wilde weten welke schade het radiobedrijf zou lijden indien het CvdM niet tot handhaving zou overgaan. De advocaat van RadioCorp, mr. Robichon, stelde echter dat niet-handhaving geen optie is. Er ligt immers een uitspraak van de rechtbank dat het CvdM gehouden is om tot handhaving over te gaan en dat SterrenNL illegaal in de ether uitzendt.

Voordat een themakanaal van de NPO, en dus ook SterrenNL, de digitale ether in mag, moet er eerst een zogenoemde ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’ worden gehouden. Dat is een proces waarbij de NPO eerst toestemming vraagt aan de Minister van OC&W om een programmakanaal in de ether te mogen uitzenden. Die moet vervolgens bij verschillende instanties advies inwinnen maar vooral ook de markt consulteren.

In dat laatste geval mogen ook commerciële concurrenten aangeven wat ze van de plannen vinden. Vervolgens neemt de Minister een besluit of het aangevraagde programmakanaal wel of niet mag worden uitgezonden en zo ja, onder welke voorwaarden. De procedure is bij SterrenNL, maar ook bij de overige NPO themakanalen op DAB+, niet gevolgd.

Concurrentiegevoelige info
Directeur Herbert Visser gaf tijdens de zitting aan de schade voor RadioCorp die SterrenNL nu en in de toekomst zal veroorzaken, zeker te kunnen onderbouwen. Maar hij zal dat doen wanneer het Ministerie van OC&W de wettelijk verplichte ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’ opstart. 

Om de schade inzichtelijk te maken moet er ook worden gesproken over omzet, kosten en marktprognoses van RadioCorp en da’s concurrentiegevoelige informatie. Dat is in strijd met de mededingingswet en past bovendien niet in een openbare hoorzitting bij het CvdM waarbij een concurrent als de NPO ook aan tafel zit” aldus Visser.

De NPO hamerde er vervolgens op dat RadioCorp op geen enkele wijze schade heeft aangetoond en dan ook geen schade heeft geleden.  Ook de AvroTros, die zich in de procedure als belanghebbende had gemeld, stelde dat er geen schade-onderbouwing is gegeven door RadioCorp.

Verschil
Voor de rest leek het er op dat de eerdere rechtszaken opnieuw werden overgedaan. Zo stelde de NPO dat slechts 1 op de 5 muzieknummers die op SterrenNL aan bod komt, ook op 100% NL te horen is.  En dat SterrenNL zich op een andere doelgroep richt dan 100% NL.  Herbert Visser pareerde dit door te stellen dat de NPO erg focused op het DAB+ radiostation 100% NL, maar dat RadioCorp ook een breed scala aan andere programma’s met Nederlandstalige muziek heeft, waaronder 100% NL Feest dat veel meer op SterrenNL lijkt. Voor die kanalen is echter op DAB+ op dit moment geen ruimte.

Legalisatie?
Ook kan volgens de NPO SterrenNL gewoon blijven uitzenden omdat er zicht zou zijn op legalisatie. Immers, de staatssecretaris van OC&W zou volgens de NPO herhaaldelijk hebben gesteld dat het verspreiden van NPO SterrenNL tot de wettelijke taak behoort die de NPO heeft uit te voeren.

De NPO zal nu –onder protest- alsnog een voorwaardelijke aanvraag tot het mogen uitzenden van SterrenNL op DAB+ indienen en is hierover in gesprek met het Ministerie van OC&W.

RadioCorp echter stelt dat het door de NPO vermeende ‘uitzicht op legalisatie’ helemaal niet zo zeker is en dat het CvdM zich niet hierachter kan verschuilen bij het nemen van zijn besluit. Uitzicht op legalisatie is er volgens RadioCorp alleen als er een aanvraag is gedaan waarop zeker positief beslist zal worden.

Dat is hier echter niet het geval, want de NPO heeft die aanvraag nog helemaal niet ingediend. De goedkeuringsprocedure moet daarom nog beginnen en er is geen enkele reden om van tevoren aan te nemen dat de diverse instanties die de Minister van OC&W zal moeten raadplegen allen in het voordeel van de NPO zullen adviseren. Ook kan er in de verplichte marktconsultatie behoorlijke tegengas vanuit de markt worden verwacht, want niet alleen 100% NL zal daarin van zich laten horen, maar mogelijk ook andere commerciële radiozenders die zich toespitsen op Nederlandstalige muziek.

Het gegeven dat indertijd de toenmalige staatssecretaris van OC&W Sander Dekker het wel best vond dat NPO SterrenNL in de ether op DAB+ uitzond, is volgens RadioCorp in ieder geval géén besluit in de zin van de verplichte uniforme openbare voorbereidingsprocedure die voorafgaande aan de komst van een NPO-themakanaal op DAB+ moet worden gehouden.

Welke kant kiest CvdM nu?
Tenslotte viel tijdens de hoorzitting nog iets op. Wanneer de advocaat van RadioCorp dan wel diens directeur Visser aan het woord was, werden hun woorden door de leden van het hoorzittingscollege van het CvdM met strakke hoofden aangehoord.

Sprak NPO-advocaat Paul Waszink echter, dan werd er met grote regelmaat “ja” geknikt.  Of dit ook inhoudt dat het CvdM  in zijn uiteindelijke besluit wederom de kant van de NPO kiest zou uiterlijk 25 januari duidelijk moeten worden. [Radiowereld.NL]