Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Taskforce DAB+ levert eindrapport op: Dit verandert er

De Taskforce DAB+ heeft haar eindrapport over de herindeling van de verschillende DAB+-netten opgeleverd. Daarnaast is er eind maart een besluit genomen over het uit te voeren scenario. Dit schrijft Staatssecretaris Mona Keijzer aan de Tweede Kamer.

Taskforce DAB+ levert eindrapport op: Dit verandert er Begin 2018 is op verzoek van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) een Taskforce ingesteld die onderzoek doet naar alternatieve frequentie-indelingen voor DAB+ in Nederland.

Dit naar aanleiding van diverse klachten uit de radiosector over de inefficiënte indeling van verschillende netten. In de Taskforce zijn alle relevante partijen betrokken.

Overeenstemming
In totaal zijn er vier scenario’s bedacht voor de herindeling, waarbij er twee de voorkeur kregen om verder uit te werken. Een rapport hierover is in oktober voorgelegd aan de Staatssecretaris. Uiteindelijk is er in de Taskforce eind maart definitief overeenstemming bereikt over een scenario dat het meest recht doet aan alle betrokken belangen.

MTVNL en regionale stations gaan ruilen
Dit scenario (nummer 2) heeft als belangrijkste kenmerk dat de landelijke vergunninghouder MTVNL en de niet-landelijke publieke en commerciële vergunninghouders van frequentielagen wisselen. Daardoor kan een nieuwe landelijke laag gecreëerd worden die bestemd wordt voor landelijke commerciële omroep.

De frequentielaag van MTVNL is bovendien frequentie-technisch beter toegesneden op de wensen van de niet-landelijke partijen. In die laag kunnen namelijk meerdere kleinere gebieden worden gecreëerd, die volgens de niet-landelijke commerciële partijen beter aansluiten op hun businessmodel dat gebaseerd is op lokale reclame-inkomsten. Voor de regionale publieke omroepen sluiten deze gebieden beter aan op de provinciale grenzen.

Gefaseerd omschakelen
De wisseling van frequentielagen zal gefaseerd gaan verlopen en uiterlijk 1 september 2022 afgerond worden. Dit betekent dat na het aflopen van de niet-landelijke commerciële vergunningen op 31 augustus 2022 de regionale laag gebaseerd op de provinciegrenzen in gebruik genomen kan worden, als afronding van de implementatie van het scenario.

Voor andere partijen komt gefaseerd al eerder spectrum vrij. Zo zal de laag bestemd voor landelijke commerciële omroepen naar verwachting in 2020 verdeeld kunnen worden en in gebruik genomen worden. Uiteraard zal dit mede afhangen van het verloop van het internationale coördinatieproces.

Tijdelijke vergunningen voor lokale omroepen
Voor lokale radiostationsworden vooruitlopend op de definitieve resultaten van de coördinatie laag 6 (of gedeeltes daarvan), die voor lokale radio is gereserveerd, tijdelijk vergunningen uitgegeven. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat lokale partijen, zowel commerciële als publieke, op korte termijn ook gebruik kunnen gaan maken van DAB+ en niet hoeven te wachten op de uitkomsten van de internationale onderhandelingen. Wel moet later mogelijk van frequentie gewisseld worden.

Het complete rapport van de Taskforce DAB+ is hier te downloaden. [Radiowereld.NL]